بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه  اما سرانجام ، همه چیز درست خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به دل حسرت دیروز فردا چه کنم با غم امروز.. بیایید فقط امروزها را با به ابدیت سپردن گذشته و آینده با خوشحالی به سر کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن میلیون ها دوست خوبه  اما پیدا کردن دوستی که تو میلیون ها راه  مشکل با تو بمونه  معجزه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسـبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسـیار کــم است با توجـه بـه قوانین آیرودینامیک، پـرواز ممکن نیست اما زنـبور ایــن را نمیداند و پـرواز میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چ شیرینتر ؛ بعدها ب همان اندازه عذاب آور خواهد بود.  اگه شیرین باشه حسرتشو خواهیم خورد؛اگه بد باشه ب خاطر عذاب کشیدن خودمون ناراحت خواهیم شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن يعنى استقبال ناملايمات باخاطرى آسوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خواسته ها ریسک میخواد و ریسک کردن جرأت و جرأت نیز مرد می طلبد ٫ تا مرد نباشی ب خواسته هایت دست نخواهی یافت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نبايد فقط به مقصد فكر كرد؛ گاهي از مسير هم مي توانيم لذت ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلحظه ای که عدم اعتماد شروع میشود،صمیمیت خاتمه می یابد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خودت را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چیزی که از زندگی فهمیدم این بود که هیچ چیز از این زندگی نفهمیدم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه می بایست بگذاری کمی یخ بزنی تا بلکه بدونی هنوز احساس داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يادداشته باشيدکه باشماآن گونه رفتار ميشودکه به ديگران مياموزيدباشمارفتارکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب ما این است که میخواهیم بزرگترین قطره باشیم اما صحیح آن است که زیباترین قطره باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد هروقت به جای من  زندگی کردی آنگاه میتوانی  درباره ی من قضاوت کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه  اما سرانجام ، همه چیز درست خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به دل حسرت دیروز فردا چه کنم با غم امروز.. بیایید فقط امروزها را با به ابدیت سپردن گذشته و آینده با خوشحالی به سر کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن میلیون ها دوست خوبه  اما پیدا کردن دوستی که تو میلیون ها راه  مشکل با تو بمونه  معجزه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسـبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسـیار کــم است با توجـه بـه قوانین آیرودینامیک، پـرواز ممکن نیست اما زنـبور ایــن را نمیداند و پـرواز میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چ شیرینتر ؛ بعدها ب همان اندازه عذاب آور خواهد بود.  اگه شیرین باشه حسرتشو خواهیم خورد؛اگه بد باشه ب خاطر عذاب کشیدن خودمون ناراحت خواهیم شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن يعنى استقبال ناملايمات باخاطرى آسوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خواسته ها ریسک میخواد و ریسک کردن جرأت و جرأت نیز مرد می طلبد ٫ تا مرد نباشی ب خواسته هایت دست نخواهی یافت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نبايد فقط به مقصد فكر كرد؛ گاهي از مسير هم مي توانيم لذت ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلحظه ای که عدم اعتماد شروع میشود،صمیمیت خاتمه می یابد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خودت را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چیزی که از زندگی فهمیدم این بود که هیچ چیز از این زندگی نفهمیدم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه می بایست بگذاری کمی یخ بزنی تا بلکه بدونی هنوز احساس داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يادداشته باشيدکه باشماآن گونه رفتار ميشودکه به ديگران مياموزيدباشمارفتارکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب ما این است که میخواهیم بزرگترین قطره باشیم اما صحیح آن است که زیباترین قطره باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد هروقت به جای من  زندگی کردی آنگاه میتوانی  درباره ی من قضاوت کنی