بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تجربه اسمي است که افراد به اشتباهاتشان ميدهند." اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همه دوست دارند که به بهشت بروند, ولي کسي دوست ندارد که بميرد." جان لوييس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم ،باز بگویم گذرد.. وای از این عمر،که با میگذرد ؛میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه و خنده بهترین جفت تو دنیای ما آدم هاست ، هرگز کنار هم اتفاق نمی‌‌افتند ! هر وقت هم که کنار هم اتفاق بی‌ افتند بهترین لحظه زندگیمون میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي را واقعا دوست داريد گذشته اش را بپذيريد و هيچگاه آن را برويش نياوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بهترین دوست ترسید! جز او هیچ کس روح تو را آنقدر عریان ندیده است که جای دقیق زخم ها را بداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا پیش از این به دنبال سهم خود از دنیا بودم ، اما اکنون میدانم که دنیا از من سهمی دارد. سهمی که اگر بپردازم ، خود حقیقی ام را پاداش می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنبردهاى زندگى هميشه برد..با قويترين ها نيست.... بلكه دير يا زود برد باكسى است كه بردن را باور دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه  اما سرانجام ، همه چیز درست خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به دل حسرت دیروز فردا چه کنم با غم امروز.. بیایید فقط امروزها را با به ابدیت سپردن گذشته و آینده با خوشحالی به سر کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن میلیون ها دوست خوبه  اما پیدا کردن دوستی که تو میلیون ها راه  مشکل با تو بمونه  معجزه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسـبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسـیار کــم است با توجـه بـه قوانین آیرودینامیک، پـرواز ممکن نیست اما زنـبور ایــن را نمیداند و پـرواز میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چ شیرینتر ؛ بعدها ب همان اندازه عذاب آور خواهد بود.  اگه شیرین باشه حسرتشو خواهیم خورد؛اگه بد باشه ب خاطر عذاب کشیدن خودمون ناراحت خواهیم شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن يعنى استقبال ناملايمات باخاطرى آسوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تجربه اسمي است که افراد به اشتباهاتشان ميدهند." اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همه دوست دارند که به بهشت بروند, ولي کسي دوست ندارد که بميرد." جان لوييس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم ،باز بگویم گذرد.. وای از این عمر،که با میگذرد ؛میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه و خنده بهترین جفت تو دنیای ما آدم هاست ، هرگز کنار هم اتفاق نمی‌‌افتند ! هر وقت هم که کنار هم اتفاق بی‌ افتند بهترین لحظه زندگیمون میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي را واقعا دوست داريد گذشته اش را بپذيريد و هيچگاه آن را برويش نياوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بهترین دوست ترسید! جز او هیچ کس روح تو را آنقدر عریان ندیده است که جای دقیق زخم ها را بداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا پیش از این به دنبال سهم خود از دنیا بودم ، اما اکنون میدانم که دنیا از من سهمی دارد. سهمی که اگر بپردازم ، خود حقیقی ام را پاداش می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنبردهاى زندگى هميشه برد..با قويترين ها نيست.... بلكه دير يا زود برد باكسى است كه بردن را باور دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه  اما سرانجام ، همه چیز درست خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به دل حسرت دیروز فردا چه کنم با غم امروز.. بیایید فقط امروزها را با به ابدیت سپردن گذشته و آینده با خوشحالی به سر کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن میلیون ها دوست خوبه  اما پیدا کردن دوستی که تو میلیون ها راه  مشکل با تو بمونه  معجزه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسـبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسـیار کــم است با توجـه بـه قوانین آیرودینامیک، پـرواز ممکن نیست اما زنـبور ایــن را نمیداند و پـرواز میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چ شیرینتر ؛ بعدها ب همان اندازه عذاب آور خواهد بود.  اگه شیرین باشه حسرتشو خواهیم خورد؛اگه بد باشه ب خاطر عذاب کشیدن خودمون ناراحت خواهیم شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن يعنى استقبال ناملايمات باخاطرى آسوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند