بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسي كه خودخواه است اما به خواستگاري ديگران مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در یک چیز مشترکند: همه با هم فرق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستیم هر کجا هستیم ، خودمان این طور خواستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت مثل دریا باش اگه کسی بهت سنگ زد  سنگ در تو غرق شود نه تو متلاطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زندگی " هدیه خداوند به شماست  و " شیوه ی زندگی شما " هدیه شما به خداوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي تنها ماندي هيچ كس جز خودت را مقصر ندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جاده پرپیچ و خم است که باید تمام لذتت رو از منظره هاش ببری . چون ته این جاده یه تابلو هست که نوشته " دور زدن ممنوع "   . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میده و میبخشه ، انسان ها می گیرن و فراموش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان حوادث ؛ با خدا بودن کارگشاست نه ناخدا بودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عادي با تجربه اولين شكست ، دست از تلاش برميدارند . به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها با يك ‹ اديسون› روبرو هستيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي براي گفتن داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خود شما هستید که باید جهان را آنگونه که می خواهید تغییر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک شمع مي تواند هزاران شمع را روشن کند، بدون آن که چيزي از دست بدهد، مانند شادي که هيچ گاه با تقسيم کردن کم نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت حماقت و نبوغ در این است که نبوغ محدودیت دارد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسي كه خودخواه است اما به خواستگاري ديگران مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در یک چیز مشترکند: همه با هم فرق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستیم هر کجا هستیم ، خودمان این طور خواستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت مثل دریا باش اگه کسی بهت سنگ زد  سنگ در تو غرق شود نه تو متلاطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زندگی " هدیه خداوند به شماست  و " شیوه ی زندگی شما " هدیه شما به خداوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي تنها ماندي هيچ كس جز خودت را مقصر ندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جاده پرپیچ و خم است که باید تمام لذتت رو از منظره هاش ببری . چون ته این جاده یه تابلو هست که نوشته " دور زدن ممنوع "   . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میده و میبخشه ، انسان ها می گیرن و فراموش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان حوادث ؛ با خدا بودن کارگشاست نه ناخدا بودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عادي با تجربه اولين شكست ، دست از تلاش برميدارند . به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها با يك ‹ اديسون› روبرو هستيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي براي گفتن داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خود شما هستید که باید جهان را آنگونه که می خواهید تغییر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک شمع مي تواند هزاران شمع را روشن کند، بدون آن که چيزي از دست بدهد، مانند شادي که هيچ گاه با تقسيم کردن کم نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت حماقت و نبوغ در این است که نبوغ محدودیت دارد .