بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها شوخي شوخي به گنجشکها سنگ مي زنند….  و گنجشکها جدي جدي مي ميرند. آدمها شوخي شوخي زخم مي زنند ….  و قلبها جدي جدي مي شکنند.  آدمها شوخي شوخي لبخند مي زنند….  و دلها جدي جدي عاشق مي شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين گونه زندگي کنيم : ساده اما زيبا ،  مصمم اما بي خيال ، متواضع اما سربلند ، مهربان اما جدي ،  سبز اما بي ريا ، عاشق اما عاقل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند، دیگران بیشتر به بزرگی آنها پی خواهند برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسي كه خودخواه است اما به خواستگاري ديگران مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در یک چیز مشترکند: همه با هم فرق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستیم هر کجا هستیم ، خودمان این طور خواستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت مثل دریا باش اگه کسی بهت سنگ زد  سنگ در تو غرق شود نه تو متلاطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زندگی " هدیه خداوند به شماست  و " شیوه ی زندگی شما " هدیه شما به خداوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي تنها ماندي هيچ كس جز خودت را مقصر ندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جاده پرپیچ و خم است که باید تمام لذتت رو از منظره هاش ببری . چون ته این جاده یه تابلو هست که نوشته " دور زدن ممنوع "   . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها شوخي شوخي به گنجشکها سنگ مي زنند….  و گنجشکها جدي جدي مي ميرند. آدمها شوخي شوخي زخم مي زنند ….  و قلبها جدي جدي مي شکنند.  آدمها شوخي شوخي لبخند مي زنند….  و دلها جدي جدي عاشق مي شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين گونه زندگي کنيم : ساده اما زيبا ،  مصمم اما بي خيال ، متواضع اما سربلند ، مهربان اما جدي ،  سبز اما بي ريا ، عاشق اما عاقل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند، دیگران بیشتر به بزرگی آنها پی خواهند برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسي كه خودخواه است اما به خواستگاري ديگران مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در یک چیز مشترکند: همه با هم فرق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستیم هر کجا هستیم ، خودمان این طور خواستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت مثل دریا باش اگه کسی بهت سنگ زد  سنگ در تو غرق شود نه تو متلاطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زندگی " هدیه خداوند به شماست  و " شیوه ی زندگی شما " هدیه شما به خداوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي تنها ماندي هيچ كس جز خودت را مقصر ندان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جاده پرپیچ و خم است که باید تمام لذتت رو از منظره هاش ببری . چون ته این جاده یه تابلو هست که نوشته " دور زدن ممنوع "   . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید.