بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش : نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين اقيانوس جهان آرام است ، پس آرام باش تا بزرگ شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط و فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ها به عمق میروند که درخت ها سر به آسمان می سایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج می مونه! اگه بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ، وقتی هم که یاد گرفتی همه می خوان شکستت بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمایی چه کسی جاری می شد و آخرین سیاه پو شم کی من را به فراموشی میسپارد چه کسی خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . ژری تایلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس .... هر چه سعی کردم مردم بفهمند ، فقط به من خندیدند ( چارلی چاپلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب ها علامت کدام سوالند که ماهی ها پاسخشان میشوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش : نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين اقيانوس جهان آرام است ، پس آرام باش تا بزرگ شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط و فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ها به عمق میروند که درخت ها سر به آسمان می سایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج می مونه! اگه بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ، وقتی هم که یاد گرفتی همه می خوان شکستت بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمایی چه کسی جاری می شد و آخرین سیاه پو شم کی من را به فراموشی میسپارد چه کسی خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . ژری تایلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس .... هر چه سعی کردم مردم بفهمند ، فقط به من خندیدند ( چارلی چاپلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب ها علامت کدام سوالند که ماهی ها پاسخشان میشوند