بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش : نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين اقيانوس جهان آرام است ، پس آرام باش تا بزرگ شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط و فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش : نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين اقيانوس جهان آرام است ، پس آرام باش تا بزرگ شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط و فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری