بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش  تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد  نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ننوشت ، گر نوشت بد نوشت ، باور كن سرنوشت را نميتوان از سرنوشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه میکوبی،ابر باش تا اتظار باریدنت را بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال  بنگر که چگونه مي افتي،چون برگي زرد يا سيبي سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن رفاقت مثل نگه داشتن آب تو دسته  فكر ميكنى تو دستته اما وقتى دستتو باز ميكنى ميبينى هيچى ازش نمونده جز خيسى خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با خدا گل يا پوچ بازى ميكنى، نترس! تو برنده اى ، چون خدا هميشه دو دستش پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز توكل بر خدا، سرمايه اى در كار نيست / هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست مى آيد با خنده نميماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستى همون باش  هر چه نيستى نگو اى كاش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش  تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد  نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ننوشت ، گر نوشت بد نوشت ، باور كن سرنوشت را نميتوان از سرنوشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه میکوبی،ابر باش تا اتظار باریدنت را بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال  بنگر که چگونه مي افتي،چون برگي زرد يا سيبي سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن رفاقت مثل نگه داشتن آب تو دسته  فكر ميكنى تو دستته اما وقتى دستتو باز ميكنى ميبينى هيچى ازش نمونده جز خيسى خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با خدا گل يا پوچ بازى ميكنى، نترس! تو برنده اى ، چون خدا هميشه دو دستش پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز توكل بر خدا، سرمايه اى در كار نيست / هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست مى آيد با خنده نميماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستى همون باش  هر چه نيستى نگو اى كاش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد