بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال  بنگر که چگونه مي افتي،چون برگي زرد يا سيبي سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن رفاقت مثل نگه داشتن آب تو دسته  فكر ميكنى تو دستته اما وقتى دستتو باز ميكنى ميبينى هيچى ازش نمونده جز خيسى خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با خدا گل يا پوچ بازى ميكنى، نترس! تو برنده اى ، چون خدا هميشه دو دستش پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز توكل بر خدا، سرمايه اى در كار نيست / هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست مى آيد با خنده نميماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستى همون باش  هر چه نيستى نگو اى كاش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال  بنگر که چگونه مي افتي،چون برگي زرد يا سيبي سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن رفاقت مثل نگه داشتن آب تو دسته  فكر ميكنى تو دستته اما وقتى دستتو باز ميكنى ميبينى هيچى ازش نمونده جز خيسى خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با خدا گل يا پوچ بازى ميكنى، نترس! تو برنده اى ، چون خدا هميشه دو دستش پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز توكل بر خدا، سرمايه اى در كار نيست / هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست مى آيد با خنده نميماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستى همون باش  هر چه نيستى نگو اى كاش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده در هر جوابی مشکلی را میبینید ولی برنده در هر مشکل جوابی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره