بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تفسير سه کلمه است... خنديدن، بخشيدن، و فراموش کردن... پس، بخند، ببخش، و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ماميخواهيم،اي كاش ماهم هماني بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي زندكي برات سخت شد نكران نشو . يادت باشه كه درياي آرام ، ناخداي قهرمان نميسازه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام داشته هايت كه به آن مى بالى خدا را جدا كن بعد ببين چه دارى؟ و به همه كمبودهايت كه از آن مى نالى خدا را اضافه كن و ببين ديگر چه كم دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كنيم نديده ها را ببينيم؛ ديدن آنچه كه همه مى بينند هنر نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها دو دسته اند:  آنهايى كه بيدارند در تاريكى و آنهايى كه خوابند در روشنايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين نوع ايمان آن است كه بدانى هر جا هستى خدا با توست  حضرت محمد(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها از سنگ ریزه تشکیل میشوند، اگر میخواهی کاری را شروع کنی امروز بخشی هر چند کوچک از آن را انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای هر رسیدن راهی جز رفتن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته و ترس از آینده، دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال را از ما میدزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت يعنى سازگارى با حوادث روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن؛ دل گرفتنه وگرنه يكى بى دل ميشه و يكى دو دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهد انسانى را فاسد كند او را به تمام آرزوهايش ميرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست دادن چيزى انقدر برات سخته كه از دنيا سيرت ميكنه؛ سعى كن كه اصلا به دستش نيارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى به آفتاب پشت ميكنى، چيزى جز سايه خودت نمى بينى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تفسير سه کلمه است... خنديدن، بخشيدن، و فراموش کردن... پس، بخند، ببخش، و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ماميخواهيم،اي كاش ماهم هماني بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي زندكي برات سخت شد نكران نشو . يادت باشه كه درياي آرام ، ناخداي قهرمان نميسازه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام داشته هايت كه به آن مى بالى خدا را جدا كن بعد ببين چه دارى؟ و به همه كمبودهايت كه از آن مى نالى خدا را اضافه كن و ببين ديگر چه كم دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كنيم نديده ها را ببينيم؛ ديدن آنچه كه همه مى بينند هنر نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها دو دسته اند:  آنهايى كه بيدارند در تاريكى و آنهايى كه خوابند در روشنايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين نوع ايمان آن است كه بدانى هر جا هستى خدا با توست  حضرت محمد(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها از سنگ ریزه تشکیل میشوند، اگر میخواهی کاری را شروع کنی امروز بخشی هر چند کوچک از آن را انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای هر رسیدن راهی جز رفتن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته و ترس از آینده، دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال را از ما میدزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت يعنى سازگارى با حوادث روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن؛ دل گرفتنه وگرنه يكى بى دل ميشه و يكى دو دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهد انسانى را فاسد كند او را به تمام آرزوهايش ميرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست دادن چيزى انقدر برات سخته كه از دنيا سيرت ميكنه؛ سعى كن كه اصلا به دستش نيارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى به آفتاب پشت ميكنى، چيزى جز سايه خودت نمى بينى