بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها از سنگ ریزه تشکیل میشوند، اگر میخواهی کاری را شروع کنی امروز بخشی هر چند کوچک از آن را انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای هر رسیدن راهی جز رفتن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته و ترس از آینده، دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال را از ما میدزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت يعنى سازگارى با حوادث روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن؛ دل گرفتنه وگرنه يكى بى دل ميشه و يكى دو دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهد انسانى را فاسد كند او را به تمام آرزوهايش ميرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست دادن چيزى انقدر برات سخته كه از دنيا سيرت ميكنه؛ سعى كن كه اصلا به دستش نيارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى به آفتاب پشت ميكنى، چيزى جز سايه خودت نمى بينى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش  تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد  نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ننوشت ، گر نوشت بد نوشت ، باور كن سرنوشت را نميتوان از سرنوشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه میکوبی،ابر باش تا اتظار باریدنت را بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها از سنگ ریزه تشکیل میشوند، اگر میخواهی کاری را شروع کنی امروز بخشی هر چند کوچک از آن را انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای هر رسیدن راهی جز رفتن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته و ترس از آینده، دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال را از ما میدزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت يعنى سازگارى با حوادث روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن؛ دل گرفتنه وگرنه يكى بى دل ميشه و يكى دو دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهد انسانى را فاسد كند او را به تمام آرزوهايش ميرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از دست دادن چيزى انقدر برات سخته كه از دنيا سيرت ميكنه؛ سعى كن كه اصلا به دستش نيارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى به آفتاب پشت ميكنى، چيزى جز سايه خودت نمى بينى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش  تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد  نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ننوشت ، گر نوشت بد نوشت ، باور كن سرنوشت را نميتوان از سرنوشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه میکوبی،ابر باش تا اتظار باریدنت را بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد