بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند!؟  سنگ می گوید : چون هنوز انقدر سخت نشدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کو چکترین محبتها از ضعیف ترین ذهنها پاک نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشادي زندگي ام اين است كه هيچكس نمي داند تاچه حد غمگينم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني نخواسته به دنيا آمدن مخفيانه گريستن و عاقبت در حسرت آنچه دل ميخواهد و منطق نمي پذيرد سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مشكلات گاهي سكوت كرد  شايد خدا حرفي براي گفتن داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه ، فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش در کمال آنچه هستی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاى كسی كه آرامشم راگرفته بود دنبال كردم ، ناگهان به خود رسيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، خسته ام از اين همه خواستن هايي كه داشتن نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند؛ زيباست که فکر کنيم شايد بيرون طوفان مى آيد و خدا ميخواهد از ما محافظت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاى آنكه فكر كنيم كه چرا گلها خار دارند، به اين فكر كنيم كه چرا خارها گل دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم كه وقتى ميگويى "باران" خيس ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غير از خدا به هر آنچه اميد داشته باشى خدا از همان چيز نا اميدت ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى قضاوت در مورد خودت ببين چه بدست آورده اى و در قبال آن چه از دست داده اى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند!؟  سنگ می گوید : چون هنوز انقدر سخت نشدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کو چکترین محبتها از ضعیف ترین ذهنها پاک نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشادي زندگي ام اين است كه هيچكس نمي داند تاچه حد غمگينم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني نخواسته به دنيا آمدن مخفيانه گريستن و عاقبت در حسرت آنچه دل ميخواهد و منطق نمي پذيرد سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مشكلات گاهي سكوت كرد  شايد خدا حرفي براي گفتن داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه ، فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش در کمال آنچه هستی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاى كسی كه آرامشم راگرفته بود دنبال كردم ، ناگهان به خود رسيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، خسته ام از اين همه خواستن هايي كه داشتن نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند؛ زيباست که فکر کنيم شايد بيرون طوفان مى آيد و خدا ميخواهد از ما محافظت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاى آنكه فكر كنيم كه چرا گلها خار دارند، به اين فكر كنيم كه چرا خارها گل دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم كه وقتى ميگويى "باران" خيس ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غير از خدا به هر آنچه اميد داشته باشى خدا از همان چيز نا اميدت ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى قضاوت در مورد خودت ببين چه بدست آورده اى و در قبال آن چه از دست داده اى