بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی دریا هوس میکنه به ساحلش سری بزنه مهم نیست ساحل تحویلش میگیره یا نه ، مهم اثبات وفاداریه دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنيای من فعل هايی را "صرف" ميكنند كه برايشان صرف داشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نخواسته دادن هميشه مراد نيست…  گاهي آب ميدهند تا قرباني ات كنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست كه معناى اين را نفهميده ام "رفت و آمد" يا "آمد و رفت" ؟  آدمها مى روند كه برگردند ؟  يا مى آيند كه بروند ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدما یک دریا عمق داره اما پرکردنش با یک لیوان محبت ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست  آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد‎ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند  و نه اجازه میدهد بدبختش کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد  و او کسی نیست غیر از خدا  “کاترین پاندر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند!؟  سنگ می گوید : چون هنوز انقدر سخت نشدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کو چکترین محبتها از ضعیف ترین ذهنها پاک نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشادي زندگي ام اين است كه هيچكس نمي داند تاچه حد غمگينم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني نخواسته به دنيا آمدن مخفيانه گريستن و عاقبت در حسرت آنچه دل ميخواهد و منطق نمي پذيرد سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مشكلات گاهي سكوت كرد  شايد خدا حرفي براي گفتن داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه ، فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی دریا هوس میکنه به ساحلش سری بزنه مهم نیست ساحل تحویلش میگیره یا نه ، مهم اثبات وفاداریه دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنيای من فعل هايی را "صرف" ميكنند كه برايشان صرف داشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نخواسته دادن هميشه مراد نيست…  گاهي آب ميدهند تا قرباني ات كنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست كه معناى اين را نفهميده ام "رفت و آمد" يا "آمد و رفت" ؟  آدمها مى روند كه برگردند ؟  يا مى آيند كه بروند ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدما یک دریا عمق داره اما پرکردنش با یک لیوان محبت ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست  آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد‎ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند  و نه اجازه میدهد بدبختش کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد  و او کسی نیست غیر از خدا  “کاترین پاندر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته از سنگ میپرسه چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند!؟  سنگ می گوید : چون هنوز انقدر سخت نشدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کو چکترین محبتها از ضعیف ترین ذهنها پاک نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشادي زندگي ام اين است كه هيچكس نمي داند تاچه حد غمگينم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني نخواسته به دنيا آمدن مخفيانه گريستن و عاقبت در حسرت آنچه دل ميخواهد و منطق نمي پذيرد سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مشكلات گاهي سكوت كرد  شايد خدا حرفي براي گفتن داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه ، فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت.