بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر كن آدمها هم قد خودشانند ، نه هم قد تصورات تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگى نبايد صاف و مستقيم باشد خوابمان ميگيرد دست اندازها نعمت اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار ، نپرس كاسه هاى خالى از آن كيست  " كورش كبير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتن چشم های زیبا ، به خوبی های دیگران بنگر ، برای داشتن لبانی زیبا ، به مهربانی سخن بگو و برای داشتن ثبات عقلی ، با دانش قدم بزن اینگونه تو هیچ گاه تنها نخواهی بود ( آدری هپبورن )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین چیز ها در دنیا دیدنی نیستند ، حتی نمی توان آنها را لمس کرد ، بلکه باید آن ها را با قلب احساس کرد. ( هلن کلر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن حق زیبا نیست و سخن زیبا ، حقیقت نیست. سخن خوب ، متقاعد کننده نیست و سخن متقاعد کننده خوب نیست. ( Lao Tzu )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفر زندگی ، نشستن در قطار خوب و زیبا چندان اهمیت ندارد ، بلکه مهم آن است که انسان در ایستگاه خوبی پیاده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه با زندگى مى سازد ، مى بازد.  با زندگى نساز ، زندگى را بساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...  "ساموئل باتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رو به نور بایستید اگر می خواهید تصویر زندگیتان سیاه نیفتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابرهاي اسمان ببارند گلهاى قالى نخواهند شكفت اين قانون زير پا ماندن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني فرق روزگار با آموزگار چيه؟  آموزگار اول درس ميده بعد امتحان مي گيره ولي روزگار اول امتحان مي گيره بعد درس ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگى بايد كارگردان مى شدم زيرا هر كسى به من ميرسد بازيگر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامارتین شاعر فرانسوی میگوید: تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم ، چون محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذير حتي اگر گاهي تو را به عمق دريا ببرند،  آن ماهي آسوده كه بر سطح آبها ميبيني ، "مرده" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني…  که با وجودت جمع زده اي…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر كن آدمها هم قد خودشانند ، نه هم قد تصورات تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگى نبايد صاف و مستقيم باشد خوابمان ميگيرد دست اندازها نعمت اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار ، نپرس كاسه هاى خالى از آن كيست  " كورش كبير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتن چشم های زیبا ، به خوبی های دیگران بنگر ، برای داشتن لبانی زیبا ، به مهربانی سخن بگو و برای داشتن ثبات عقلی ، با دانش قدم بزن اینگونه تو هیچ گاه تنها نخواهی بود ( آدری هپبورن )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین چیز ها در دنیا دیدنی نیستند ، حتی نمی توان آنها را لمس کرد ، بلکه باید آن ها را با قلب احساس کرد. ( هلن کلر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن حق زیبا نیست و سخن زیبا ، حقیقت نیست. سخن خوب ، متقاعد کننده نیست و سخن متقاعد کننده خوب نیست. ( Lao Tzu )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفر زندگی ، نشستن در قطار خوب و زیبا چندان اهمیت ندارد ، بلکه مهم آن است که انسان در ایستگاه خوبی پیاده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه با زندگى مى سازد ، مى بازد.  با زندگى نساز ، زندگى را بساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...  "ساموئل باتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رو به نور بایستید اگر می خواهید تصویر زندگیتان سیاه نیفتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابرهاي اسمان ببارند گلهاى قالى نخواهند شكفت اين قانون زير پا ماندن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني فرق روزگار با آموزگار چيه؟  آموزگار اول درس ميده بعد امتحان مي گيره ولي روزگار اول امتحان مي گيره بعد درس ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگى بايد كارگردان مى شدم زيرا هر كسى به من ميرسد بازيگر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامارتین شاعر فرانسوی میگوید: تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم ، چون محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذير حتي اگر گاهي تو را به عمق دريا ببرند،  آن ماهي آسوده كه بر سطح آبها ميبيني ، "مرده" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني…  که با وجودت جمع زده اي…