بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟  چه کسي مي داند که تو در حسرت يک روزنه در فردايي ؟  پيله ات را بگشا ، تو به اندازه يک پروانه زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

   ازدواج مثل اجراي نقش جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينکه چه کسي باشيد و در چه موقعيتي قرار داشته باشيد بر عهده شما و نتيجه انتخابها و تصميم گيري هاي خودتان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر نگو اگر گذشت كنم كوچيك ميشم. اگه با گذشت كردن كسي كوچيك ميشد خدا اينقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند ،  بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ساماندهي نيروهاي خود توانا نباشيم ، ديگران سرنوشتمان را مي سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند  ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچيك كه بوديم تنها كفشامون رو اشتباه مي پوشيديم ،  اما حالا چي؟ حالا كه بزرگ شديم تنها كار درستمون پوشيدن كفشامونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهاي زوال مي افتد و ميوه در ابتداي کمال …  بنگر که چگونه مي افتي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل رود باش ،  مثل خورشید باش ، مثل شب باش ،  مثل مرگ باش ،  مثل خاک باش ، مثل دریا باش ، مثل آینه باش .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟  چه کسي مي داند که تو در حسرت يک روزنه در فردايي ؟  پيله ات را بگشا ، تو به اندازه يک پروانه زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

   ازدواج مثل اجراي نقش جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينکه چه کسي باشيد و در چه موقعيتي قرار داشته باشيد بر عهده شما و نتيجه انتخابها و تصميم گيري هاي خودتان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر نگو اگر گذشت كنم كوچيك ميشم. اگه با گذشت كردن كسي كوچيك ميشد خدا اينقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند ،  بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ساماندهي نيروهاي خود توانا نباشيم ، ديگران سرنوشتمان را مي سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند  ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچيك كه بوديم تنها كفشامون رو اشتباه مي پوشيديم ،  اما حالا چي؟ حالا كه بزرگ شديم تنها كار درستمون پوشيدن كفشامونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهاي زوال مي افتد و ميوه در ابتداي کمال …  بنگر که چگونه مي افتي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل رود باش ،  مثل خورشید باش ، مثل شب باش ،  مثل مرگ باش ،  مثل خاک باش ، مثل دریا باش ، مثل آینه باش .