بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها ميدانستند چقدر محدود در كنار هم هستند ، نامحدود همديگر را دوست ميداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی ميخنديد!  شايد به زندانی بودن خويش،شايد هم به آزاد بودن ما!  راستی زندان كدام سوی ميله هاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل پرنده اي باش كه بر روي شاخه اي سست آواز مي خواند،شاخه ميلرزد!ولي همچنان مي خواند،چون ايمان دارد پرواز ميداند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن در این دنیای بدون مرز، دشوار است . این را بدان ، خشتی نیست که خود پایبندش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبايد از خسته بودن خود شرمنده باشي بلکه فقط بايد سعي کني خسته آور نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقت عاشقانه حرف زدن است «هنری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي داشتن چيزي كه تابه حال نداشتي كسي باش كه تابه حال نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون باورها ولیاقت هاست ، همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت خود را نسبت به آرامش ، سلامت و عشقی که احساس میکنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی میگوید برای تو میمیرد دروغ میگوید حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان! هر چیز در زمان خودش رخ میدهد.  باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که زمین خوردی نگاه نکن به جایی نگاه کن که پایت سر خورده است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تاس خوب آوردن نیست بلکه تاس بد را خوب بازی کردن است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها ميدانستند چقدر محدود در كنار هم هستند ، نامحدود همديگر را دوست ميداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی ميخنديد!  شايد به زندانی بودن خويش،شايد هم به آزاد بودن ما!  راستی زندان كدام سوی ميله هاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل پرنده اي باش كه بر روي شاخه اي سست آواز مي خواند،شاخه ميلرزد!ولي همچنان مي خواند،چون ايمان دارد پرواز ميداند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن در این دنیای بدون مرز، دشوار است . این را بدان ، خشتی نیست که خود پایبندش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبايد از خسته بودن خود شرمنده باشي بلکه فقط بايد سعي کني خسته آور نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقت عاشقانه حرف زدن است «هنری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي داشتن چيزي كه تابه حال نداشتي كسي باش كه تابه حال نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون باورها ولیاقت هاست ، همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت خود را نسبت به آرامش ، سلامت و عشقی که احساس میکنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی میگوید برای تو میمیرد دروغ میگوید حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان! هر چیز در زمان خودش رخ میدهد.  باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که زمین خوردی نگاه نکن به جایی نگاه کن که پایت سر خورده است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تاس خوب آوردن نیست بلکه تاس بد را خوب بازی کردن است