بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه ی تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازي رو دوست دارن اين دست تو ست كه انتخاب كني اسباب بازي شون باشي يا هم بازي شون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابه اندازه آرزوهاتون تلاش کنید یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است هرچه آنرا بغلتانید بزرگتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که چوپان دروغگو پیروز میدان است حقارت است اگر دهقان فداکار باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی؟  گفت : به آنانی که در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست ها هم راه آسمان باز است  پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها ميدانستند چقدر محدود در كنار هم هستند ، نامحدود همديگر را دوست ميداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی ميخنديد!  شايد به زندانی بودن خويش،شايد هم به آزاد بودن ما!  راستی زندان كدام سوی ميله هاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل پرنده اي باش كه بر روي شاخه اي سست آواز مي خواند،شاخه ميلرزد!ولي همچنان مي خواند،چون ايمان دارد پرواز ميداند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن در این دنیای بدون مرز، دشوار است . این را بدان ، خشتی نیست که خود پایبندش کنی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه ی تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازي رو دوست دارن اين دست تو ست كه انتخاب كني اسباب بازي شون باشي يا هم بازي شون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابه اندازه آرزوهاتون تلاش کنید یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است هرچه آنرا بغلتانید بزرگتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که چوپان دروغگو پیروز میدان است حقارت است اگر دهقان فداکار باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی؟  گفت : به آنانی که در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست ها هم راه آسمان باز است  پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها ميدانستند چقدر محدود در كنار هم هستند ، نامحدود همديگر را دوست ميداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی ميخنديد!  شايد به زندانی بودن خويش،شايد هم به آزاد بودن ما!  راستی زندان كدام سوی ميله هاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل پرنده اي باش كه بر روي شاخه اي سست آواز مي خواند،شاخه ميلرزد!ولي همچنان مي خواند،چون ايمان دارد پرواز ميداند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن در این دنیای بدون مرز، دشوار است . این را بدان ، خشتی نیست که خود پایبندش کنی.