بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است  دریا زیباست  ولی سیلی به صخره های ساحل میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى از بى آبى نميميرد ، بالا و پايين پريدنش را بنگر. بخاطر دورى از آب خود را ميکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها میوزند ؛ عده ای در جلوی آن دیواری میکشند و عده ای در جلوی آن آسیاب میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم  وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “  نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند  گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..  عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: دائم شکرگزار باشیم شاید بدترین شرایط زندگی ما برای دیگران آرزو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی زیباست زشتی آن تفسیـر ماست در مسیرش هرچه نا زیباست تدبیـر ماست زندگـی آب روانی است روان می گـذرد آنچـه تقدیــر من و توست همان می گـذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه ی تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازي رو دوست دارن اين دست تو ست كه انتخاب كني اسباب بازي شون باشي يا هم بازي شون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابه اندازه آرزوهاتون تلاش کنید یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است هرچه آنرا بغلتانید بزرگتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که چوپان دروغگو پیروز میدان است حقارت است اگر دهقان فداکار باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی؟  گفت : به آنانی که در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست ها هم راه آسمان باز است  پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است  دریا زیباست  ولی سیلی به صخره های ساحل میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى از بى آبى نميميرد ، بالا و پايين پريدنش را بنگر. بخاطر دورى از آب خود را ميکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها میوزند ؛ عده ای در جلوی آن دیواری میکشند و عده ای در جلوی آن آسیاب میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم  وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “  نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند  گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..  عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: دائم شکرگزار باشیم شاید بدترین شرایط زندگی ما برای دیگران آرزو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی زیباست زشتی آن تفسیـر ماست در مسیرش هرچه نا زیباست تدبیـر ماست زندگـی آب روانی است روان می گـذرد آنچـه تقدیــر من و توست همان می گـذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه ی تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما بازي رو دوست دارن اين دست تو ست كه انتخاب كني اسباب بازي شون باشي يا هم بازي شون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابه اندازه آرزوهاتون تلاش کنید یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است هرچه آنرا بغلتانید بزرگتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که چوپان دروغگو پیروز میدان است حقارت است اگر دهقان فداکار باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی؟  گفت : به آنانی که در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست ها هم راه آسمان باز است  پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا