بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش رهایی ازطوفان نیست , بلكه آرام زندگی كردن درمیان طوفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا ميتوانند سنگ باشند، تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه همه گوسفندند يا گرگ، ترجيح ميدهم چوپان باشم، همديگر را بدريد من نى ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق میداند آئین بزرگ كردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با كسى. (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو پیوند توست با هستی و ذهن پیوند تو با جامعه. ( عارف هندی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق زندگی تنها گذرنامه ی زندگیست. (تعودور پارکر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه همیشه اهمیت دارد وجود انگیزه است نه توانایی. ( رابینز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز ها روى نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند دير يا زود زبان مان را آتش ميزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای ان محبت است. (نظام وفاکاشانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کنند فوق العاده مهربان است. (لرد اویبوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترين روزها اميدوار باش زيرا که زيباترين بارانها از سياه ترين ابرها مى بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى پستى و بلندى داره آسفالتش خوب نيست! پيمانكارش را هم نميشناسى!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش رهایی ازطوفان نیست , بلكه آرام زندگی كردن درمیان طوفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا ميتوانند سنگ باشند، تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه همه گوسفندند يا گرگ، ترجيح ميدهم چوپان باشم، همديگر را بدريد من نى ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق میداند آئین بزرگ كردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با كسى. (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو پیوند توست با هستی و ذهن پیوند تو با جامعه. ( عارف هندی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق زندگی تنها گذرنامه ی زندگیست. (تعودور پارکر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه همیشه اهمیت دارد وجود انگیزه است نه توانایی. ( رابینز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز ها روى نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند دير يا زود زبان مان را آتش ميزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای ان محبت است. (نظام وفاکاشانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کنند فوق العاده مهربان است. (لرد اویبوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترين روزها اميدوار باش زيرا که زيباترين بارانها از سياه ترين ابرها مى بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى پستى و بلندى داره آسفالتش خوب نيست! پيمانكارش را هم نميشناسى!