بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق زندگی تنها گذرنامه ی زندگیست. (تعودور پارکر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه همیشه اهمیت دارد وجود انگیزه است نه توانایی. ( رابینز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز ها روى نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند دير يا زود زبان مان را آتش ميزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای ان محبت است. (نظام وفاکاشانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کنند فوق العاده مهربان است. (لرد اویبوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترين روزها اميدوار باش زيرا که زيباترين بارانها از سياه ترين ابرها مى بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى پستى و بلندى داره آسفالتش خوب نيست! پيمانكارش را هم نميشناسى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است  دریا زیباست  ولی سیلی به صخره های ساحل میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى از بى آبى نميميرد ، بالا و پايين پريدنش را بنگر. بخاطر دورى از آب خود را ميکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها میوزند ؛ عده ای در جلوی آن دیواری میکشند و عده ای در جلوی آن آسیاب میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم  وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “  نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند  گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..  عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: دائم شکرگزار باشیم شاید بدترین شرایط زندگی ما برای دیگران آرزو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی زیباست زشتی آن تفسیـر ماست در مسیرش هرچه نا زیباست تدبیـر ماست زندگـی آب روانی است روان می گـذرد آنچـه تقدیــر من و توست همان می گـذرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق زندگی تنها گذرنامه ی زندگیست. (تعودور پارکر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه همیشه اهمیت دارد وجود انگیزه است نه توانایی. ( رابینز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز ها روى نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند دير يا زود زبان مان را آتش ميزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای ان محبت است. (نظام وفاکاشانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کنند فوق العاده مهربان است. (لرد اویبوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی بهت گفت اسب میزنی تو دهنش اگه نفر دوم بهت گفت اسب بهش میگی احمق اگه نفر سوم بهت گفت اسب بهتره برای خودت یه زین بخری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترين روزها اميدوار باش زيرا که زيباترين بارانها از سياه ترين ابرها مى بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى پستى و بلندى داره آسفالتش خوب نيست! پيمانكارش را هم نميشناسى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است  دریا زیباست  ولی سیلی به صخره های ساحل میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى از بى آبى نميميرد ، بالا و پايين پريدنش را بنگر. بخاطر دورى از آب خود را ميکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها میوزند ؛ عده ای در جلوی آن دیواری میکشند و عده ای در جلوی آن آسیاب میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم  وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “  نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند  گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..  عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: دائم شکرگزار باشیم شاید بدترین شرایط زندگی ما برای دیگران آرزو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـی زیباست زشتی آن تفسیـر ماست در مسیرش هرچه نا زیباست تدبیـر ماست زندگـی آب روانی است روان می گـذرد آنچـه تقدیــر من و توست همان می گـذرد.