بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام ان هستید دوست بدارید. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه دنيا گرده هر وقت احساس کردی به آخر رسيدی شايد در نقطه شروع باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخمی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای دائم مینالند که گل سرخ خار دارد، ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه : برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مرکز را پیدا کن بعد دایره ات را بکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست آوری و به دست آور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش رهایی ازطوفان نیست , بلكه آرام زندگی كردن درمیان طوفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا ميتوانند سنگ باشند، تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه همه گوسفندند يا گرگ، ترجيح ميدهم چوپان باشم، همديگر را بدريد من نى ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق میداند آئین بزرگ كردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با كسى. (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو پیوند توست با هستی و ذهن پیوند تو با جامعه. ( عارف هندی )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام ان هستید دوست بدارید. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه دنيا گرده هر وقت احساس کردی به آخر رسيدی شايد در نقطه شروع باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخمی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای دائم مینالند که گل سرخ خار دارد، ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه : برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مرکز را پیدا کن بعد دایره ات را بکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست آوری و به دست آور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش رهایی ازطوفان نیست , بلكه آرام زندگی كردن درمیان طوفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا ميتوانند سنگ باشند، تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايى كه همه گوسفندند يا گرگ، ترجيح ميدهم چوپان باشم، همديگر را بدريد من نى ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق میداند آئین بزرگ كردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با كسى. (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو پیوند توست با هستی و ذهن پیوند تو با جامعه. ( عارف هندی )