بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که زود می رنجه زود میره زود هم بر میگرده, اما اونی که دیر می رنجه دیر میره, اما دیگه بر نمی گرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال كه باشي ديگران سنگهاي كف رودخانه‌ات را ميبينند ، بر ميدارند و نشانه ميروند ، درست سوي خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دو آموزنده دارد: يكي روزگار و ديگري آموزگار اولي به بهاي زندگي ات دومي به بهاي زندگي اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم مگر کم از خاکیم؟؟؟؟؟؟؟  نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايي نيست بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت , بي عرضگي را صبر , و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خدا مي دانند..\'\' گاندي \'\'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی  درد داشته باشد  اما  ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزيه هر روز از يزدان گرفتن مفت نيست ، آنكه روزى ميدهد روزى از عمرت ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام ان هستید دوست بدارید. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه دنيا گرده هر وقت احساس کردی به آخر رسيدی شايد در نقطه شروع باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخمی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای دائم مینالند که گل سرخ خار دارد، ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه : برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مرکز را پیدا کن بعد دایره ات را بکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست آوری و به دست آور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. (امرسون)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که زود می رنجه زود میره زود هم بر میگرده, اما اونی که دیر می رنجه دیر میره, اما دیگه بر نمی گرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال كه باشي ديگران سنگهاي كف رودخانه‌ات را ميبينند ، بر ميدارند و نشانه ميروند ، درست سوي خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دو آموزنده دارد: يكي روزگار و ديگري آموزگار اولي به بهاي زندگي ات دومي به بهاي زندگي اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم مگر کم از خاکیم؟؟؟؟؟؟؟  نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايي نيست بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت , بي عرضگي را صبر , و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خدا مي دانند..\'\' گاندي \'\'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی  درد داشته باشد  اما  ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزيه هر روز از يزدان گرفتن مفت نيست ، آنكه روزى ميدهد روزى از عمرت ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام ان هستید دوست بدارید. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه دنيا گرده هر وقت احساس کردی به آخر رسيدی شايد در نقطه شروع باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخمی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای دائم مینالند که گل سرخ خار دارد، ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه : برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مرکز را پیدا کن بعد دایره ات را بکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست آوری و به دست آور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. (امرسون)