بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به كسی فكر كن كه تو را دوست دارد ، نه كسي كه تو دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه ها مباش ، کلمات فريبمان ميدهند وقتى اولين حرف الفبا سرش کلاه برود ، بايد فاتحه ي ديگر کلمات را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ببخش تا زندگيت تباه نشود! و اين رابدان كه فقط انسان مرده اشتباه نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر نگو اگه ببخشم کوچک میشم، اگه کسی با بخشیدن کوچک میشد خدا اننقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فلسفه ی اختراع سرسره واسه بچه ها چیه؟ می خوان از بچگی به آدم یاد بدن که صعود چقدر سخته و سقوط چقدر آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نارک: اگر دارای قلب مهربان نباشیم هرگز نمی توانیم عادل باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خوردن لگدى از پشت ، برداشتن گامى به جلو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری نیست آدم واسه کسی که دوسش داره غرورشو از دست بده ، ولی فاجعه است که به خاطر غرورش کسی رو که دوست داره از دست بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد... شايد به زنداني بودن خويش... و شايد به آزادي من...راستي زندان كدام سوي ميله هاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم را زیاد تشویق میکنند و کمتر انتقاد میکنند دنیا را به سوی جلو میرانند. (هارسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز این که آرزو داشتم بـــــــــــــزرگ شوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به كسی فكر كن كه تو را دوست دارد ، نه كسي كه تو دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه ها مباش ، کلمات فريبمان ميدهند وقتى اولين حرف الفبا سرش کلاه برود ، بايد فاتحه ي ديگر کلمات را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ببخش تا زندگيت تباه نشود! و اين رابدان كه فقط انسان مرده اشتباه نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر نگو اگه ببخشم کوچک میشم، اگه کسی با بخشیدن کوچک میشد خدا اننقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فلسفه ی اختراع سرسره واسه بچه ها چیه؟ می خوان از بچگی به آدم یاد بدن که صعود چقدر سخته و سقوط چقدر آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نارک: اگر دارای قلب مهربان نباشیم هرگز نمی توانیم عادل باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خوردن لگدى از پشت ، برداشتن گامى به جلو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری نیست آدم واسه کسی که دوسش داره غرورشو از دست بده ، ولی فاجعه است که به خاطر غرورش کسی رو که دوست داره از دست بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد... شايد به زنداني بودن خويش... و شايد به آزادي من...راستي زندان كدام سوي ميله هاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم را زیاد تشویق میکنند و کمتر انتقاد میکنند دنیا را به سوی جلو میرانند. (هارسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز این که آرزو داشتم بـــــــــــــزرگ شوم