بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خوردن لگدى از پشت ، برداشتن گامى به جلو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری نیست آدم واسه کسی که دوسش داره غرورشو از دست بده ، ولی فاجعه است که به خاطر غرورش کسی رو که دوست داره از دست بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد... شايد به زنداني بودن خويش... و شايد به آزادي من...راستي زندان كدام سوي ميله هاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم را زیاد تشویق میکنند و کمتر انتقاد میکنند دنیا را به سوی جلو میرانند. (هارسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز این که آرزو داشتم بـــــــــــــزرگ شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که زود می رنجه زود میره زود هم بر میگرده, اما اونی که دیر می رنجه دیر میره, اما دیگه بر نمی گرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال كه باشي ديگران سنگهاي كف رودخانه‌ات را ميبينند ، بر ميدارند و نشانه ميروند ، درست سوي خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دو آموزنده دارد: يكي روزگار و ديگري آموزگار اولي به بهاي زندگي ات دومي به بهاي زندگي اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم مگر کم از خاکیم؟؟؟؟؟؟؟  نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايي نيست بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت , بي عرضگي را صبر , و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خدا مي دانند..\'\' گاندي \'\'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی  درد داشته باشد  اما  ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزيه هر روز از يزدان گرفتن مفت نيست ، آنكه روزى ميدهد روزى از عمرت ميگيرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خوردن لگدى از پشت ، برداشتن گامى به جلو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری نیست آدم واسه کسی که دوسش داره غرورشو از دست بده ، ولی فاجعه است که به خاطر غرورش کسی رو که دوست داره از دست بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد... شايد به زنداني بودن خويش... و شايد به آزادي من...راستي زندان كدام سوي ميله هاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم را زیاد تشویق میکنند و کمتر انتقاد میکنند دنیا را به سوی جلو میرانند. (هارسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز این که آرزو داشتم بـــــــــــــزرگ شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که زود می رنجه زود میره زود هم بر میگرده, اما اونی که دیر می رنجه دیر میره, اما دیگه بر نمی گرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال كه باشي ديگران سنگهاي كف رودخانه‌ات را ميبينند ، بر ميدارند و نشانه ميروند ، درست سوي خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دو آموزنده دارد: يكي روزگار و ديگري آموزگار اولي به بهاي زندگي ات دومي به بهاي زندگي اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم مگر کم از خاکیم؟؟؟؟؟؟؟  نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايي نيست بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت , بي عرضگي را صبر , و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خدا مي دانند..\'\' گاندي \'\'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی  درد داشته باشد  اما  ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزيه هر روز از يزدان گرفتن مفت نيست ، آنكه روزى ميدهد روزى از عمرت ميگيرد