بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفي براي زندگي ، دلي براي دوست داشتن و خدايي براي پرستش داري خوشبختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچ کس خیانت نکردم، جز خودم ! امید به زندگی خیانت به روحم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ميايم ، برهنه ميبوسيم ، برهنه ميميريم ، با اين همه عريانى ، هنوز قلب هيچ كس پيدا نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد يادت نرود كه همه ما براى يكبار ايستادن هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر داشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مثل کفش میمونه،رفاقت مثل جاده  چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بادکنکه اينقدر به سوزن فکر ميکنه تا ميغضنفر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه قراربود راه رفتن رو تو بزرگسالی یاد بگیریم هیچوقت راه نمی افتادیم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به كسی فكر كن كه تو را دوست دارد ، نه كسي كه تو دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه ها مباش ، کلمات فريبمان ميدهند وقتى اولين حرف الفبا سرش کلاه برود ، بايد فاتحه ي ديگر کلمات را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ببخش تا زندگيت تباه نشود! و اين رابدان كه فقط انسان مرده اشتباه نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر نگو اگه ببخشم کوچک میشم، اگه کسی با بخشیدن کوچک میشد خدا اننقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فلسفه ی اختراع سرسره واسه بچه ها چیه؟ می خوان از بچگی به آدم یاد بدن که صعود چقدر سخته و سقوط چقدر آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نارک: اگر دارای قلب مهربان نباشیم هرگز نمی توانیم عادل باشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفي براي زندگي ، دلي براي دوست داشتن و خدايي براي پرستش داري خوشبختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچ کس خیانت نکردم، جز خودم ! امید به زندگی خیانت به روحم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ميايم ، برهنه ميبوسيم ، برهنه ميميريم ، با اين همه عريانى ، هنوز قلب هيچ كس پيدا نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد يادت نرود كه همه ما براى يكبار ايستادن هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر داشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مثل کفش میمونه،رفاقت مثل جاده  چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بادکنکه اينقدر به سوزن فکر ميکنه تا ميغضنفر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه قراربود راه رفتن رو تو بزرگسالی یاد بگیریم هیچوقت راه نمی افتادیم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به كسی فكر كن كه تو را دوست دارد ، نه كسي كه تو دوستش داری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه ها مباش ، کلمات فريبمان ميدهند وقتى اولين حرف الفبا سرش کلاه برود ، بايد فاتحه ي ديگر کلمات را خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ببخش تا زندگيت تباه نشود! و اين رابدان كه فقط انسان مرده اشتباه نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر نگو اگه ببخشم کوچک میشم، اگه کسی با بخشیدن کوچک میشد خدا اننقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فلسفه ی اختراع سرسره واسه بچه ها چیه؟ می خوان از بچگی به آدم یاد بدن که صعود چقدر سخته و سقوط چقدر آسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نارک: اگر دارای قلب مهربان نباشیم هرگز نمی توانیم عادل باشیم