بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودها آواز خود را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از مسیرشان برداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی وآهنگ روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه معلم سخت گیری ست ، اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بالای خط فقر باشی ، اما زیر خط فهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعى كنید استاد تغيير باشید ، نه قربانى تقدير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغذه اگه مچاله شد، هر چقدر هم صافش كنى معجزست به حالت اولش برگرده اونم با کلی سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد را همه می شنوند، هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای کسی که احساس میکند و کمدی است برای کسی که می اندیشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختيها چون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی زمانی است که دیگری ، دریابد به تمامی از آن اویی به هنگام نیاز به تو ، احساس کند که نه تنها هرگز شکست یا ناکامی او را موجب نخواهی شد ، بلکه در همه حال در کنارش خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده خاطره ايست از ياد رفته که به ياد آمدنيست، گذشته خاطره ايست به ياد مانده که از ياد رفتنيست.. و حالا \"زندگيست!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان گرد است جایی که فکر میکنم پایان راه است می تواند آغاز شروعی دوباره باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم ، رفتم وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن رو بیاموز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را گفتند جمله ای بگو که وقتی غمگینیم شادمان کند و وقتی شادیم غمگینمان کند  حکیم گفت: "این نیز بگذرد"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودها آواز خود را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از مسیرشان برداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی وآهنگ روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه معلم سخت گیری ست ، اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بالای خط فقر باشی ، اما زیر خط فهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعى كنید استاد تغيير باشید ، نه قربانى تقدير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغذه اگه مچاله شد، هر چقدر هم صافش كنى معجزست به حالت اولش برگرده اونم با کلی سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد را همه می شنوند، هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای کسی که احساس میکند و کمدی است برای کسی که می اندیشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختيها چون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی زمانی است که دیگری ، دریابد به تمامی از آن اویی به هنگام نیاز به تو ، احساس کند که نه تنها هرگز شکست یا ناکامی او را موجب نخواهی شد ، بلکه در همه حال در کنارش خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده خاطره ايست از ياد رفته که به ياد آمدنيست، گذشته خاطره ايست به ياد مانده که از ياد رفتنيست.. و حالا \"زندگيست!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان گرد است جایی که فکر میکنم پایان راه است می تواند آغاز شروعی دوباره باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم ، رفتم وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن رو بیاموز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را گفتند جمله ای بگو که وقتی غمگینیم شادمان کند و وقتی شادیم غمگینمان کند  حکیم گفت: "این نیز بگذرد"