بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كه ناديدنى از دوست وز دنيا ديدم روشنم گشت كه آسايش نابينا چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيها خياط نيستند ولى خوب بلدند وصله هاى به آدم بچسبانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين زن و شوهر هاى دنيا دو نفر بوده اند يك زن كور يك مرد كر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر علم بهتر از ثروت است! پس چرا سرنوشتمان را رقم زدی نه قلم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رابا کسی که حاظر نیست وقتش را با با تو بگذاراند نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ديوانه اي را گفت : بشمار براي من همه ديوانگان را  جوابش داد: كاين كاريست مشكل ! شمارم خواهي ار فرزانگان را !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که زندگی شما تمام شود نترسید، از آن بترسید که هرگز آغاز نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودها آواز خود را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از مسیرشان برداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی وآهنگ روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه معلم سخت گیری ست ، اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بالای خط فقر باشی ، اما زیر خط فهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعى كنید استاد تغيير باشید ، نه قربانى تقدير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغذه اگه مچاله شد، هر چقدر هم صافش كنى معجزست به حالت اولش برگرده اونم با کلی سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد را همه می شنوند، هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كه ناديدنى از دوست وز دنيا ديدم روشنم گشت كه آسايش نابينا چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيها خياط نيستند ولى خوب بلدند وصله هاى به آدم بچسبانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين زن و شوهر هاى دنيا دو نفر بوده اند يك زن كور يك مرد كر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر علم بهتر از ثروت است! پس چرا سرنوشتمان را رقم زدی نه قلم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رابا کسی که حاظر نیست وقتش را با با تو بگذاراند نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ديوانه اي را گفت : بشمار براي من همه ديوانگان را  جوابش داد: كاين كاريست مشكل ! شمارم خواهي ار فرزانگان را !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که زندگی شما تمام شود نترسید، از آن بترسید که هرگز آغاز نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودها آواز خود را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از مسیرشان برداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی وآهنگ روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه معلم سخت گیری ست ، اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فایده بالای خط فقر باشی ، اما زیر خط فهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعى كنید استاد تغيير باشید ، نه قربانى تقدير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغذه اگه مچاله شد، هر چقدر هم صافش كنى معجزست به حالت اولش برگرده اونم با کلی سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد را همه می شنوند، هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است