بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش، چه بسا سگهایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند، شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند، ولی نمی دانستند شیر، شیر میماند و سگ، سگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناشويي عبارت است از سه هفته آشنايي، سه ماه عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل.(( تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مسئله در مورد يك كره خر اين است كه خواهی نخواهی روزی خر ...می شود...! رابرت هينلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دوروز است: یه روز با تو یه روز بر ضد تو  روزی که باتوست مغرور نشو!!!  روزی که بر ضد توست مایوس نشو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در یک دنیای شیشه ای زندگی میکنیم پس هیچوقت به اطرافت سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که می شکند دنیای خود تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كه ناديدنى از دوست وز دنيا ديدم روشنم گشت كه آسايش نابينا چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيها خياط نيستند ولى خوب بلدند وصله هاى به آدم بچسبانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين زن و شوهر هاى دنيا دو نفر بوده اند يك زن كور يك مرد كر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر علم بهتر از ثروت است! پس چرا سرنوشتمان را رقم زدی نه قلم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رابا کسی که حاظر نیست وقتش را با با تو بگذاراند نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ديوانه اي را گفت : بشمار براي من همه ديوانگان را  جوابش داد: كاين كاريست مشكل ! شمارم خواهي ار فرزانگان را !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که زندگی شما تمام شود نترسید، از آن بترسید که هرگز آغاز نشود ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش، چه بسا سگهایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند، شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند، ولی نمی دانستند شیر، شیر میماند و سگ، سگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناشويي عبارت است از سه هفته آشنايي، سه ماه عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل.(( تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مسئله در مورد يك كره خر اين است كه خواهی نخواهی روزی خر ...می شود...! رابرت هينلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دوروز است: یه روز با تو یه روز بر ضد تو  روزی که باتوست مغرور نشو!!!  روزی که بر ضد توست مایوس نشو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در یک دنیای شیشه ای زندگی میکنیم پس هیچوقت به اطرافت سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که می شکند دنیای خود تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس كه ناديدنى از دوست وز دنيا ديدم روشنم گشت كه آسايش نابينا چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيها خياط نيستند ولى خوب بلدند وصله هاى به آدم بچسبانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين زن و شوهر هاى دنيا دو نفر بوده اند يك زن كور يك مرد كر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر علم بهتر از ثروت است! پس چرا سرنوشتمان را رقم زدی نه قلم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت رابا کسی که حاظر نیست وقتش را با با تو بگذاراند نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ديوانه اي را گفت : بشمار براي من همه ديوانگان را  جوابش داد: كاين كاريست مشكل ! شمارم خواهي ار فرزانگان را !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این که زندگی شما تمام شود نترسید، از آن بترسید که هرگز آغاز نشود ...