بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و تاثیر گذارترین نوشته ها از اعماق ذهن های مشوش بیرون میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم كشور من با نفرت بيشترى به صحنه بوسيدن دوعاشق نگاه ميكنند تا صحنه اعدام يك انسان ، عجب قصه ايست ماجراى بيسوادى و سنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎\"راه\" همیشه به مقصد نمی رسد در \"بیراهه\" هم \"راه\" وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نیز حسرت رابطه ای را می خورم که حسادت دیگران نسبت به من را بر انگیخته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!  لحن بعضی ها زمستونیه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها دیگر از گله دزدی نمیکنند؛ اینروزها به اسم دین آدم قربانی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ماجراى ساده ايست! گنجشكها بيخود شلوغش ميكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش، چه بسا سگهایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند، شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند، ولی نمی دانستند شیر، شیر میماند و سگ، سگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناشويي عبارت است از سه هفته آشنايي، سه ماه عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل.(( تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مسئله در مورد يك كره خر اين است كه خواهی نخواهی روزی خر ...می شود...! رابرت هينلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دوروز است: یه روز با تو یه روز بر ضد تو  روزی که باتوست مغرور نشو!!!  روزی که بر ضد توست مایوس نشو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در یک دنیای شیشه ای زندگی میکنیم پس هیچوقت به اطرافت سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که می شکند دنیای خود تو است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و تاثیر گذارترین نوشته ها از اعماق ذهن های مشوش بیرون میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم كشور من با نفرت بيشترى به صحنه بوسيدن دوعاشق نگاه ميكنند تا صحنه اعدام يك انسان ، عجب قصه ايست ماجراى بيسوادى و سنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎\"راه\" همیشه به مقصد نمی رسد در \"بیراهه\" هم \"راه\" وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نیز حسرت رابطه ای را می خورم که حسادت دیگران نسبت به من را بر انگیخته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!  لحن بعضی ها زمستونیه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها دیگر از گله دزدی نمیکنند؛ اینروزها به اسم دین آدم قربانی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ماجراى ساده ايست! گنجشكها بيخود شلوغش ميكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش، چه بسا سگهایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند، شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند، ولی نمی دانستند شیر، شیر میماند و سگ، سگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناشويي عبارت است از سه هفته آشنايي، سه ماه عاشقي، سه سال جنگ و سي سال تحمل.(( تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مسئله در مورد يك كره خر اين است كه خواهی نخواهی روزی خر ...می شود...! رابرت هينلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دوروز است: یه روز با تو یه روز بر ضد تو  روزی که باتوست مغرور نشو!!!  روزی که بر ضد توست مایوس نشو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در یک دنیای شیشه ای زندگی میکنیم پس هیچوقت به اطرافت سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که می شکند دنیای خود تو است.