بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد ، افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو از زودپز یاد بگیر در حالیکه رو آتیش نشسته و داره میسوزه بیخیال نشسته سوت میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است.  گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی، و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد درختان فریاد زدند و گفتن: نگاه کنید دسته اش از جنس ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی نداره ، بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکل نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکری که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و تاثیر گذارترین نوشته ها از اعماق ذهن های مشوش بیرون میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم كشور من با نفرت بيشترى به صحنه بوسيدن دوعاشق نگاه ميكنند تا صحنه اعدام يك انسان ، عجب قصه ايست ماجراى بيسوادى و سنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎\"راه\" همیشه به مقصد نمی رسد در \"بیراهه\" هم \"راه\" وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نیز حسرت رابطه ای را می خورم که حسادت دیگران نسبت به من را بر انگیخته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!  لحن بعضی ها زمستونیه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها دیگر از گله دزدی نمیکنند؛ اینروزها به اسم دین آدم قربانی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ماجراى ساده ايست! گنجشكها بيخود شلوغش ميكنند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد ، افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو از زودپز یاد بگیر در حالیکه رو آتیش نشسته و داره میسوزه بیخیال نشسته سوت میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است.  گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی، و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد درختان فریاد زدند و گفتن: نگاه کنید دسته اش از جنس ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی نداره ، بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکل نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکری که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و تاثیر گذارترین نوشته ها از اعماق ذهن های مشوش بیرون میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم كشور من با نفرت بيشترى به صحنه بوسيدن دوعاشق نگاه ميكنند تا صحنه اعدام يك انسان ، عجب قصه ايست ماجراى بيسوادى و سنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎\"راه\" همیشه به مقصد نمی رسد در \"بیراهه\" هم \"راه\" وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود نیز حسرت رابطه ای را می خورم که حسادت دیگران نسبت به من را بر انگیخته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!  لحن بعضی ها زمستونیه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها دیگر از گله دزدی نمیکنند؛ اینروزها به اسم دین آدم قربانی میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ماجراى ساده ايست! گنجشكها بيخود شلوغش ميكنند!