بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت را در مکتبخانه ای باختم که بابت شهریه اش زندگیم را باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با مشکلاتت مشکلی نداشته باشی آنها هم با تو کنار می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم قدم اول است قدم اول را که برداری بقیه راه آسان سهل است آنچه جذاب است دشواری رسیدن به سهولت است نه دشواری و نه سهولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد اگر دیگران در برابر کسی رام نشوند او قدرتی نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمينی كه  سايه آدمهای كوچك  بزرگ دیده شود ،  آفتاب درحال غروب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي بی دغدغه باش که وقتی او را به هوا می اندازند،می خندد، چون ايمان دارد که اورا خواهند گرفت. (کورش کبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به پایان فکر نکن زیرا لذت داشتن را از تو می گیرد. بگذار تا پایان نیز همانند آغاز تو را غافلگیر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را ببخش،  نه به خاطر اينكه لايق بخشش تواند،  بلكه بخاطر اينكه "آرامشت" را ادامه دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب كلك شيطان است تا از شصت سال عمر ، سى سالش را به نفع مرگ ذخيره كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها می گویند همیشه راه است حتی در دل سنگها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه ای باشد از گنجی که به دنبالش می گشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت شدن به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه رو چشم انجام میدهد ، و دل تا آخر عمر تاوان پس میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان به قله کوه برسن ، اما تمام شادی ها وقتی رخ میدهند که درحال بالا رفتن از کوه هستی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت را در مکتبخانه ای باختم که بابت شهریه اش زندگیم را باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با مشکلاتت مشکلی نداشته باشی آنها هم با تو کنار می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم قدم اول است قدم اول را که برداری بقیه راه آسان سهل است آنچه جذاب است دشواری رسیدن به سهولت است نه دشواری و نه سهولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد اگر دیگران در برابر کسی رام نشوند او قدرتی نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمينی كه  سايه آدمهای كوچك  بزرگ دیده شود ،  آفتاب درحال غروب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي بی دغدغه باش که وقتی او را به هوا می اندازند،می خندد، چون ايمان دارد که اورا خواهند گرفت. (کورش کبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به پایان فکر نکن زیرا لذت داشتن را از تو می گیرد. بگذار تا پایان نیز همانند آغاز تو را غافلگیر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را ببخش،  نه به خاطر اينكه لايق بخشش تواند،  بلكه بخاطر اينكه "آرامشت" را ادامه دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب كلك شيطان است تا از شصت سال عمر ، سى سالش را به نفع مرگ ذخيره كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها می گویند همیشه راه است حتی در دل سنگها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه ای باشد از گنجی که به دنبالش می گشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت شدن به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه رو چشم انجام میدهد ، و دل تا آخر عمر تاوان پس میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان به قله کوه برسن ، اما تمام شادی ها وقتی رخ میدهند که درحال بالا رفتن از کوه هستی.