بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به پایان فکر نکن زیرا لذت داشتن را از تو می گیرد. بگذار تا پایان نیز همانند آغاز تو را غافلگیر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را ببخش،  نه به خاطر اينكه لايق بخشش تواند،  بلكه بخاطر اينكه "آرامشت" را ادامه دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب كلك شيطان است تا از شصت سال عمر ، سى سالش را به نفع مرگ ذخيره كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها می گویند همیشه راه است حتی در دل سنگها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه ای باشد از گنجی که به دنبالش می گشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت شدن به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه رو چشم انجام میدهد ، و دل تا آخر عمر تاوان پس میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان به قله کوه برسن ، اما تمام شادی ها وقتی رخ میدهند که درحال بالا رفتن از کوه هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد ، افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو از زودپز یاد بگیر در حالیکه رو آتیش نشسته و داره میسوزه بیخیال نشسته سوت میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است.  گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی، و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد درختان فریاد زدند و گفتن: نگاه کنید دسته اش از جنس ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی نداره ، بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکل نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکری که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به پایان فکر نکن زیرا لذت داشتن را از تو می گیرد. بگذار تا پایان نیز همانند آغاز تو را غافلگیر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را ببخش،  نه به خاطر اينكه لايق بخشش تواند،  بلكه بخاطر اينكه "آرامشت" را ادامه دهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب كلك شيطان است تا از شصت سال عمر ، سى سالش را به نفع مرگ ذخيره كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها می گویند همیشه راه است حتی در دل سنگها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه ای باشد از گنجی که به دنبالش می گشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوشبخت شدن به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه رو چشم انجام میدهد ، و دل تا آخر عمر تاوان پس میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخوان به قله کوه برسن ، اما تمام شادی ها وقتی رخ میدهند که درحال بالا رفتن از کوه هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد ، افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو از زودپز یاد بگیر در حالیکه رو آتیش نشسته و داره میسوزه بیخیال نشسته سوت میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است.  گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی، و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد درختان فریاد زدند و گفتن: نگاه کنید دسته اش از جنس ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی نداره ، بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکل نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکری که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما!!!