بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع كند، اما همه مي توانند از همين حالا شروع كنند و پايان تازه اي بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست زندگی چه چیزی به شما میده مهم این هست که شما از زندگی چی میخواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هايي هستند مثل قطار شهر بازي،  که از بودن با آنها لذت مي بريد،  اما به جايي نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده  زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت،  خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زني ازدواج کنيد که اگر مرد مي بود بهترين دوست شما مي شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟  چه کسي مي داند که تو در حسرت يک روزنه در فردايي ؟  پيله ات را بگشا ، تو به اندازه يک پروانه زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع كند، اما همه مي توانند از همين حالا شروع كنند و پايان تازه اي بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست زندگی چه چیزی به شما میده مهم این هست که شما از زندگی چی میخواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هايي هستند مثل قطار شهر بازي،  که از بودن با آنها لذت مي بريد،  اما به جايي نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده  زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت،  خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زني ازدواج کنيد که اگر مرد مي بود بهترين دوست شما مي شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟  چه کسي مي داند که تو در حسرت يک روزنه در فردايي ؟  پيله ات را بگشا ، تو به اندازه يک پروانه زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است .