بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اميد را از کسي سلب نکن, شايد اين تنها چيزي باشد که دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را که هر عضوي به درد آيد به جايش ديده مي گريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه اگه بازی بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ولی اگه خوب بازی کنی همه می خوان شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست, شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي، آخرين فرصت همراهي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع كند، اما همه مي توانند از همين حالا شروع كنند و پايان تازه اي بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست زندگی چه چیزی به شما میده مهم این هست که شما از زندگی چی میخواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هايي هستند مثل قطار شهر بازي،  که از بودن با آنها لذت مي بريد،  اما به جايي نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده  زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت،  خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زني ازدواج کنيد که اگر مرد مي بود بهترين دوست شما مي شد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اميد را از کسي سلب نکن, شايد اين تنها چيزي باشد که دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را که هر عضوي به درد آيد به جايش ديده مي گريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه اگه بازی بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ولی اگه خوب بازی کنی همه می خوان شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست, شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي، آخرين فرصت همراهي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع كند، اما همه مي توانند از همين حالا شروع كنند و پايان تازه اي بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست زندگی چه چیزی به شما میده مهم این هست که شما از زندگی چی میخواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هايي هستند مثل قطار شهر بازي،  که از بودن با آنها لذت مي بريد،  اما به جايي نمي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده  زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت،  خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زني ازدواج کنيد که اگر مرد مي بود بهترين دوست شما مي شد .