بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا همه چیز اول کوچک است، بعد بزرگ میشود به جز مصیبت که اول بزرگ است، بعد کوچک میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها امتحانی است که نمیشه در آن تقلب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقير بود پدر بزرگم هم! من فرزندي ندارم. شايد فقر تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با خودته ، میتونی وقتی از خواب بیدار شدی بگی صبح بخیر خدا جون یا خدا به خیر کنه صبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك فال فروشی راپرسیدم چه میكنی؟ گفت : به آنان كه در دیروز خود مانده اند ، فردا را می فروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی" واژه زيبايی است كه حتی حاضر نيست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسيدن به "آزادی" رهايي از وابسته بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مستاجر خدا بر روی زمین است و بهای این اجاره کارهای نیکی است که باید انجام دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار شما بذرهایی هستند که در زمین زندگیتان سبز میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خطای فاحش یک فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه آدم های معمولی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را آن طور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید : این دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر! در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد یکیست زمان باید بگذرد تا بدانی مرد کیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنگاه که عطا می کنی براستی نیکوکاری و چون عطا کنی ، روی برگردان ، مبادا که شرمندگی گیرنده را ببینی!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا همه چیز اول کوچک است، بعد بزرگ میشود به جز مصیبت که اول بزرگ است، بعد کوچک میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها امتحانی است که نمیشه در آن تقلب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقير بود پدر بزرگم هم! من فرزندي ندارم. شايد فقر تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با خودته ، میتونی وقتی از خواب بیدار شدی بگی صبح بخیر خدا جون یا خدا به خیر کنه صبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك فال فروشی راپرسیدم چه میكنی؟ گفت : به آنان كه در دیروز خود مانده اند ، فردا را می فروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی" واژه زيبايی است كه حتی حاضر نيست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسيدن به "آزادی" رهايي از وابسته بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مستاجر خدا بر روی زمین است و بهای این اجاره کارهای نیکی است که باید انجام دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار شما بذرهایی هستند که در زمین زندگیتان سبز میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خطای فاحش یک فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه آدم های معمولی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را آن طور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید : این دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر! در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد یکیست زمان باید بگذرد تا بدانی مرد کیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنگاه که عطا می کنی براستی نیکوکاری و چون عطا کنی ، روی برگردان ، مبادا که شرمندگی گیرنده را ببینی!!!