بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار شما بذرهایی هستند که در زمین زندگیتان سبز میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خطای فاحش یک فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه آدم های معمولی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را آن طور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید : این دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر! در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد یکیست زمان باید بگذرد تا بدانی مرد کیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنگاه که عطا می کنی براستی نیکوکاری و چون عطا کنی ، روی برگردان ، مبادا که شرمندگی گیرنده را ببینی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت را در مکتبخانه ای باختم که بابت شهریه اش زندگیم را باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با مشکلاتت مشکلی نداشته باشی آنها هم با تو کنار می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم قدم اول است قدم اول را که برداری بقیه راه آسان سهل است آنچه جذاب است دشواری رسیدن به سهولت است نه دشواری و نه سهولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد اگر دیگران در برابر کسی رام نشوند او قدرتی نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمينی كه  سايه آدمهای كوچك  بزرگ دیده شود ،  آفتاب درحال غروب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي بی دغدغه باش که وقتی او را به هوا می اندازند،می خندد، چون ايمان دارد که اورا خواهند گرفت. (کورش کبير)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار شما بذرهایی هستند که در زمین زندگیتان سبز میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خطای فاحش یک فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه آدم های معمولی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی تو را آن طور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید : این دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر! در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض میشویم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد یکیست زمان باید بگذرد تا بدانی مرد کیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنگاه که عطا می کنی براستی نیکوکاری و چون عطا کنی ، روی برگردان ، مبادا که شرمندگی گیرنده را ببینی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت را در مکتبخانه ای باختم که بابت شهریه اش زندگیم را باختم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با مشکلاتت مشکلی نداشته باشی آنها هم با تو کنار می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم قدم اول است قدم اول را که برداری بقیه راه آسان سهل است آنچه جذاب است دشواری رسیدن به سهولت است نه دشواری و نه سهولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد اگر دیگران در برابر کسی رام نشوند او قدرتی نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمينی كه  سايه آدمهای كوچك  بزرگ دیده شود ،  آفتاب درحال غروب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل تقدير خداوند مثل کودکي بی دغدغه باش که وقتی او را به هوا می اندازند،می خندد، چون ايمان دارد که اورا خواهند گرفت. (کورش کبير)