بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من. شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر: آنانکه که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر کردی؛ وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده است !  یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت و گاه در اوج تمنا باید نخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو خونه ش توي بينهايت بوده ,شبا از صداي برخورد خطوط موازي خوابش نمي برده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های تنهایی هستیم...  آدم هایی كه هیچ جای زمین نمی توانند آرام بگیرند....  ولی دوست دارند سرزمینی داشته باشند...  و در نهایت به آغوش هم پناه می برند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظر ماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد گاه برای داشتن باید گذشت گاه در اوج تمنا باید نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا همه چیز اول کوچک است، بعد بزرگ میشود به جز مصیبت که اول بزرگ است، بعد کوچک میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها امتحانی است که نمیشه در آن تقلب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقير بود پدر بزرگم هم! من فرزندي ندارم. شايد فقر تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با خودته ، میتونی وقتی از خواب بیدار شدی بگی صبح بخیر خدا جون یا خدا به خیر کنه صبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك فال فروشی راپرسیدم چه میكنی؟ گفت : به آنان كه در دیروز خود مانده اند ، فردا را می فروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی" واژه زيبايی است كه حتی حاضر نيست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسيدن به "آزادی" رهايي از وابسته بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مستاجر خدا بر روی زمین است و بهای این اجاره کارهای نیکی است که باید انجام دهد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من. شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر: آنانکه که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر کردی؛ وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده است !  یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت و گاه در اوج تمنا باید نخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو خونه ش توي بينهايت بوده ,شبا از صداي برخورد خطوط موازي خوابش نمي برده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های تنهایی هستیم...  آدم هایی كه هیچ جای زمین نمی توانند آرام بگیرند....  ولی دوست دارند سرزمینی داشته باشند...  و در نهایت به آغوش هم پناه می برند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظر ماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد گاه برای داشتن باید گذشت گاه در اوج تمنا باید نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا همه چیز اول کوچک است، بعد بزرگ میشود به جز مصیبت که اول بزرگ است، بعد کوچک میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها امتحانی است که نمیشه در آن تقلب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقير بود پدر بزرگم هم! من فرزندي ندارم. شايد فقر تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با خودته ، میتونی وقتی از خواب بیدار شدی بگی صبح بخیر خدا جون یا خدا به خیر کنه صبح شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك فال فروشی راپرسیدم چه میكنی؟ گفت : به آنان كه در دیروز خود مانده اند ، فردا را می فروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی" واژه زيبايی است كه حتی حاضر نيست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسيدن به "آزادی" رهايي از وابسته بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مستاجر خدا بر روی زمین است و بهای این اجاره کارهای نیکی است که باید انجام دهد...