بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حكمت بازي هاي كودكانه را ميفهمم:
زووووو...
  تمرين اين روزهاي نفس گير بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا ترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران‎ ‎را ترجمه کند؛شایدسکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان هرچه خواهی، فقط احساس کنی که داری یک نگاهی،به یک اندیشه شاید نباشد دیگر آهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك بهترين هديه دنياست اما تا زيباترين چيزها رو از انسان نگيره خودشو تقديم نمي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتدبه دنبالش می رویم و وقتی توقف می کندبه آن لگد می زنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ پدرژپتو :  پینوکیو، چوبی بمون. دنیای آدما سنگیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من. شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر: آنانکه که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر کردی؛ وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده است !  یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت و گاه در اوج تمنا باید نخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو خونه ش توي بينهايت بوده ,شبا از صداي برخورد خطوط موازي خوابش نمي برده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های تنهایی هستیم...  آدم هایی كه هیچ جای زمین نمی توانند آرام بگیرند....  ولی دوست دارند سرزمینی داشته باشند...  و در نهایت به آغوش هم پناه می برند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظر ماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد گاه برای داشتن باید گذشت گاه در اوج تمنا باید نخواست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حكمت بازي هاي كودكانه را ميفهمم:
زووووو...
  تمرين اين روزهاي نفس گير بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا ترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران‎ ‎را ترجمه کند؛شایدسکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان هرچه خواهی، فقط احساس کنی که داری یک نگاهی،به یک اندیشه شاید نباشد دیگر آهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك بهترين هديه دنياست اما تا زيباترين چيزها رو از انسان نگيره خودشو تقديم نمي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتدبه دنبالش می رویم و وقتی توقف می کندبه آن لگد می زنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ پدرژپتو :  پینوکیو، چوبی بمون. دنیای آدما سنگیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من. شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر: آنانکه که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر کردی؛ وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده است !  یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری...‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت و گاه در اوج تمنا باید نخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو خونه ش توي بينهايت بوده ,شبا از صداي برخورد خطوط موازي خوابش نمي برده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های تنهایی هستیم...  آدم هایی كه هیچ جای زمین نمی توانند آرام بگیرند....  ولی دوست دارند سرزمینی داشته باشند...  و در نهایت به آغوش هم پناه می برند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظر ماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد گاه برای داشتن باید گذشت گاه در اوج تمنا باید نخواست