بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات بزرگ آن لحظاتی نیست که دیگران برایت هورا بکشند!!! آن لحظاتی بزرگ است که تو تنها مانده ای و هیچ کس به تو اعتقادی ندارد... و تو تصمیم گرفته ای پیشرفت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچرخه ای است که برای حفظ تعادل آن باید حرکت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات بهترین حرکت واکنش نشان ندادن است شاید هیچ کاری نکردن گاهی سخترین کار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هم خيانت ميكند اين روزها صبح ها ديرتر مى آيد وعصرها زود مى رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرده، جاده از افتادگی از کوه بالا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن ، چون مطمئنا فردا همه چیز بدتر خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما جزو چیزایی هستند که تو هر چقدر هم خوب باشی و خوب تلاش کنی هیچ تضمینی واسه بدست آوردنشون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازهی باور های هر کسی با او حرف بزن... بیشتر که بگویی تو را احمق فرض میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حكمت بازي هاي كودكانه را ميفهمم:
زووووو...
  تمرين اين روزهاي نفس گير بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا ترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران‎ ‎را ترجمه کند؛شایدسکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان هرچه خواهی، فقط احساس کنی که داری یک نگاهی،به یک اندیشه شاید نباشد دیگر آهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك بهترين هديه دنياست اما تا زيباترين چيزها رو از انسان نگيره خودشو تقديم نمي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتدبه دنبالش می رویم و وقتی توقف می کندبه آن لگد می زنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ پدرژپتو :  پینوکیو، چوبی بمون. دنیای آدما سنگیه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات بزرگ آن لحظاتی نیست که دیگران برایت هورا بکشند!!! آن لحظاتی بزرگ است که تو تنها مانده ای و هیچ کس به تو اعتقادی ندارد... و تو تصمیم گرفته ای پیشرفت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچرخه ای است که برای حفظ تعادل آن باید حرکت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات بهترین حرکت واکنش نشان ندادن است شاید هیچ کاری نکردن گاهی سخترین کار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هم خيانت ميكند اين روزها صبح ها ديرتر مى آيد وعصرها زود مى رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرده، جاده از افتادگی از کوه بالا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن ، چون مطمئنا فردا همه چیز بدتر خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما جزو چیزایی هستند که تو هر چقدر هم خوب باشی و خوب تلاش کنی هیچ تضمینی واسه بدست آوردنشون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازهی باور های هر کسی با او حرف بزن... بیشتر که بگویی تو را احمق فرض میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حكمت بازي هاي كودكانه را ميفهمم:
زووووو...
  تمرين اين روزهاي نفس گير بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا ترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران‎ ‎را ترجمه کند؛شایدسکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان هرچه خواهی، فقط احساس کنی که داری یک نگاهی،به یک اندیشه شاید نباشد دیگر آهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك بهترين هديه دنياست اما تا زيباترين چيزها رو از انسان نگيره خودشو تقديم نمي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتدبه دنبالش می رویم و وقتی توقف می کندبه آن لگد می زنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ پدرژپتو :  پینوکیو، چوبی بمون. دنیای آدما سنگیه.....