بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی جواب. چیلرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم. "جان لنون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوبه، جای بذر پاشیدنه. اما بذرمون نباید پوسیده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻌـﻀـﯽ ﻫـﺎ آﻧـﻘـﺪر ﻓـﻘـﯿـﺮﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﭼـﯿـﺰی ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﭘـﻮل اﺳـﺖ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تواني ساده يك رنگ باش / فرش با صد رنگيش زير پا افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق می‌داند آئین بزرگ كردنت را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات بزرگ آن لحظاتی نیست که دیگران برایت هورا بکشند!!! آن لحظاتی بزرگ است که تو تنها مانده ای و هیچ کس به تو اعتقادی ندارد... و تو تصمیم گرفته ای پیشرفت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچرخه ای است که برای حفظ تعادل آن باید حرکت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات بهترین حرکت واکنش نشان ندادن است شاید هیچ کاری نکردن گاهی سخترین کار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هم خيانت ميكند اين روزها صبح ها ديرتر مى آيد وعصرها زود مى رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرده، جاده از افتادگی از کوه بالا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن ، چون مطمئنا فردا همه چیز بدتر خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما جزو چیزایی هستند که تو هر چقدر هم خوب باشی و خوب تلاش کنی هیچ تضمینی واسه بدست آوردنشون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازهی باور های هر کسی با او حرف بزن... بیشتر که بگویی تو را احمق فرض میکند!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی جواب. چیلرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم. "جان لنون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوبه، جای بذر پاشیدنه. اما بذرمون نباید پوسیده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻌـﻀـﯽ ﻫـﺎ آﻧـﻘـﺪر ﻓـﻘـﯿـﺮﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﭼـﯿـﺰی ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﭘـﻮل اﺳـﺖ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تواني ساده يك رنگ باش / فرش با صد رنگيش زير پا افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق می‌داند آئین بزرگ كردنت را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات بزرگ آن لحظاتی نیست که دیگران برایت هورا بکشند!!! آن لحظاتی بزرگ است که تو تنها مانده ای و هیچ کس به تو اعتقادی ندارد... و تو تصمیم گرفته ای پیشرفت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچرخه ای است که برای حفظ تعادل آن باید حرکت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات بهترین حرکت واکنش نشان ندادن است شاید هیچ کاری نکردن گاهی سخترین کار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هم خيانت ميكند اين روزها صبح ها ديرتر مى آيد وعصرها زود مى رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرده، جاده از افتادگی از کوه بالا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن ، چون مطمئنا فردا همه چیز بدتر خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما جزو چیزایی هستند که تو هر چقدر هم خوب باشی و خوب تلاش کنی هیچ تضمینی واسه بدست آوردنشون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازهی باور های هر کسی با او حرف بزن... بیشتر که بگویی تو را احمق فرض میکند!!!