بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش آینده کتابی است که امروز می نویسی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيغام دوستيمان را بادود به هم ميرسانيم، نميدانم آنسوتكه چوبي هست يانه، من اين سوجنگلي رابه آتش كشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط كنيد خاكي بودن آسفالت شدن را در پى دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند اگر: ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی جواب. چیلرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم. "جان لنون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوبه، جای بذر پاشیدنه. اما بذرمون نباید پوسیده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻌـﻀـﯽ ﻫـﺎ آﻧـﻘـﺪر ﻓـﻘـﯿـﺮﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﭼـﯿـﺰی ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﭘـﻮل اﺳـﺖ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تواني ساده يك رنگ باش / فرش با صد رنگيش زير پا افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق می‌داند آئین بزرگ كردنت را ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش آینده کتابی است که امروز می نویسی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيغام دوستيمان را بادود به هم ميرسانيم، نميدانم آنسوتكه چوبي هست يانه، من اين سوجنگلي رابه آتش كشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط كنيد خاكي بودن آسفالت شدن را در پى دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند اگر: ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی جواب. چیلرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم. "جان لنون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوبه، جای بذر پاشیدنه. اما بذرمون نباید پوسیده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻌـﻀـﯽ ﻫـﺎ آﻧـﻘـﺪر ﻓـﻘـﯿـﺮﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﭼـﯿـﺰی ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﭘـﻮل اﺳـﺖ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تواني ساده يك رنگ باش / فرش با صد رنگيش زير پا افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچك باش و عاشق ... كه عشق می‌داند آئین بزرگ كردنت را ...