بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین خطاب به دخترش: دختركم هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نكن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو [ آن را ] از دست داده ام، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام (  اپتکوس رومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاى ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستيم ثمره انديشه هاى ديروز ماست و فردا چيزى جز انديشه هاى امروز ما نيست ، پس بزرگ بينديشيد تا بزرگ زندگى كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها را از زیستن بشناس , در گفتن همه آراسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن عوضیها با ارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزای ردیف اول کلاس همه باهوشن ولی فقط به این دلیل که بچه های ردیف آخر تو رقابت شرکت نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فراموش نکن غرور داشته باش ولی مغرور نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش آینده کتابی است که امروز می نویسی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيغام دوستيمان را بادود به هم ميرسانيم، نميدانم آنسوتكه چوبي هست يانه، من اين سوجنگلي رابه آتش كشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط كنيد خاكي بودن آسفالت شدن را در پى دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند اگر: ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین خطاب به دخترش: دختركم هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نكن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو [ آن را ] از دست داده ام، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام (  اپتکوس رومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاى ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستيم ثمره انديشه هاى ديروز ماست و فردا چيزى جز انديشه هاى امروز ما نيست ، پس بزرگ بينديشيد تا بزرگ زندگى كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها را از زیستن بشناس , در گفتن همه آراسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن عوضیها با ارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزای ردیف اول کلاس همه باهوشن ولی فقط به این دلیل که بچه های ردیف آخر تو رقابت شرکت نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فراموش نکن غرور داشته باش ولی مغرور نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش آینده کتابی است که امروز می نویسی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيغام دوستيمان را بادود به هم ميرسانيم، نميدانم آنسوتكه چوبي هست يانه، من اين سوجنگلي رابه آتش كشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتياط كنيد خاكي بودن آسفالت شدن را در پى دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند اگر: ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم