بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدمها به تن می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش وعاشق.عشق می داند آیین بزرگ کردنت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مثل چراغ روشنه ، یه وقتایی آنقدر روشنه که چشمتو به درد میاره ، ولی باید وجودشو بپذیری ، درکش کنی! که حقیقته! \" با اجازتون این جمله خودم بود، 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ها همیشه از عاقل بودن خود میترسند... ولی ترسیدن کجا و نفهمیدن کجا. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجود عجیبی است. برای تاوان اشتباهش گاه یک حیوان زبان بسته قربانی می شود و گاه یک انسان بی زبان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همان طور که قلبت رو پر می کنه عقلت رو هم خالی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم ، چقدر می ارزیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه ميبينيم مهم آن است كه چگونه ميبينيم (دنيس ويتلي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد يكيست! ولى بايد ديد مرد كيست و نامرد چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین زانو نخواهم زد اگرآسمان به کوتاهی قامتم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا \" ارزش \" انسان را با \"منفعت\" خود می سنجند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدمها به تن می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش وعاشق.عشق می داند آیین بزرگ کردنت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مثل چراغ روشنه ، یه وقتایی آنقدر روشنه که چشمتو به درد میاره ، ولی باید وجودشو بپذیری ، درکش کنی! که حقیقته! \" با اجازتون این جمله خودم بود، 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ها همیشه از عاقل بودن خود میترسند... ولی ترسیدن کجا و نفهمیدن کجا. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجود عجیبی است. برای تاوان اشتباهش گاه یک حیوان زبان بسته قربانی می شود و گاه یک انسان بی زبان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همان طور که قلبت رو پر می کنه عقلت رو هم خالی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم ، چقدر می ارزیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه ميبينيم مهم آن است كه چگونه ميبينيم (دنيس ويتلي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد يكيست! ولى بايد ديد مرد كيست و نامرد چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین زانو نخواهم زد اگرآسمان به کوتاهی قامتم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا \" ارزش \" انسان را با \"منفعت\" خود می سنجند . . .