بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همان طور که قلبت رو پر می کنه عقلت رو هم خالی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم ، چقدر می ارزیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه ميبينيم مهم آن است كه چگونه ميبينيم (دنيس ويتلي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد يكيست! ولى بايد ديد مرد كيست و نامرد چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین زانو نخواهم زد اگرآسمان به کوتاهی قامتم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا \" ارزش \" انسان را با \"منفعت\" خود می سنجند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین خطاب به دخترش: دختركم هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نكن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو [ آن را ] از دست داده ام، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام (  اپتکوس رومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاى ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستيم ثمره انديشه هاى ديروز ماست و فردا چيزى جز انديشه هاى امروز ما نيست ، پس بزرگ بينديشيد تا بزرگ زندگى كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها را از زیستن بشناس , در گفتن همه آراسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن عوضیها با ارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزای ردیف اول کلاس همه باهوشن ولی فقط به این دلیل که بچه های ردیف آخر تو رقابت شرکت نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فراموش نکن غرور داشته باش ولی مغرور نباش.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همان طور که قلبت رو پر می کنه عقلت رو هم خالی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم ، چقدر می ارزیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه ميبينيم مهم آن است كه چگونه ميبينيم (دنيس ويتلي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن مرد و نامرد يكيست! ولى بايد ديد مرد كيست و نامرد چيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین زانو نخواهم زد اگرآسمان به کوتاهی قامتم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا \" ارزش \" انسان را با \"منفعت\" خود می سنجند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین خطاب به دخترش: دختركم هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نكن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو [ آن را ] از دست داده ام، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام (  اپتکوس رومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاى ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستيم ثمره انديشه هاى ديروز ماست و فردا چيزى جز انديشه هاى امروز ما نيست ، پس بزرگ بينديشيد تا بزرگ زندگى كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها را از زیستن بشناس , در گفتن همه آراسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن عوضیها با ارزش میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموزای ردیف اول کلاس همه باهوشن ولی فقط به این دلیل که بچه های ردیف آخر تو رقابت شرکت نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فراموش نکن غرور داشته باش ولی مغرور نباش.