بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج بردن باعث فهميدن ميشود ، تا جايى كه روزي از خود فهميدن بيشتر رنج مي برى ، و آنجاست كه روياى ندانستن؛ *دعاى شبانه ات* ميشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی هست که هنگام تلاش نریختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن “حرمت ها شکسته میشود” هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبهاش خوبی نکن “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته ، فکرمیکنی نگه داشتی ولی وقتی دست تو بازمیکنی می بینی هیچی نمونده جز خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم ازدست کسي ناراحته ، اون موقع حتي اگرم به نبودنش فکر کنه بازم چيزي رو تغيير نميده ! درسته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو كس رنج بسيار بردند و درد فراوان كشيدند: يكي آنكه مي دانست و هرگز نگفت ، يكي آنكه مي گفت و هرگز ندانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدمها به تن می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش وعاشق.عشق می داند آیین بزرگ کردنت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مثل چراغ روشنه ، یه وقتایی آنقدر روشنه که چشمتو به درد میاره ، ولی باید وجودشو بپذیری ، درکش کنی! که حقیقته! \" با اجازتون این جمله خودم بود، 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ها همیشه از عاقل بودن خود میترسند... ولی ترسیدن کجا و نفهمیدن کجا. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجود عجیبی است. برای تاوان اشتباهش گاه یک حیوان زبان بسته قربانی می شود و گاه یک انسان بی زبان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج بردن باعث فهميدن ميشود ، تا جايى كه روزي از خود فهميدن بيشتر رنج مي برى ، و آنجاست كه روياى ندانستن؛ *دعاى شبانه ات* ميشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی هست که هنگام تلاش نریختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن “حرمت ها شکسته میشود” هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبهاش خوبی نکن “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته ، فکرمیکنی نگه داشتی ولی وقتی دست تو بازمیکنی می بینی هیچی نمونده جز خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم ازدست کسي ناراحته ، اون موقع حتي اگرم به نبودنش فکر کنه بازم چيزي رو تغيير نميده ! درسته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو كس رنج بسيار بردند و درد فراوان كشيدند: يكي آنكه مي دانست و هرگز نگفت ، يكي آنكه مي گفت و هرگز ندانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدمها به تن می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش وعاشق.عشق می داند آیین بزرگ کردنت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مثل چراغ روشنه ، یه وقتایی آنقدر روشنه که چشمتو به درد میاره ، ولی باید وجودشو بپذیری ، درکش کنی! که حقیقته! \" با اجازتون این جمله خودم بود، 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ها همیشه از عاقل بودن خود میترسند... ولی ترسیدن کجا و نفهمیدن کجا. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجود عجیبی است. برای تاوان اشتباهش گاه یک حیوان زبان بسته قربانی می شود و گاه یک انسان بی زبان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی