بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس قبیله به پسرش میگه : ترس مثل یه مرضه کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره (دیالوگ از فیلم آپوکالیپتو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت رو به پای دوستت بریز،اما نه تمام اعتمادت رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلها ، خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشه اش کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها فقط در یك چیز مشتركند "متفاوت بودن" ژوزف اندرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما نه بخاطر یافتن فردی کامل بلکه بخاطرکامل دیدن یک فرد ناکامل عاشق می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند . . . (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج بردن باعث فهميدن ميشود ، تا جايى كه روزي از خود فهميدن بيشتر رنج مي برى ، و آنجاست كه روياى ندانستن؛ *دعاى شبانه ات* ميشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی هست که هنگام تلاش نریختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن “حرمت ها شکسته میشود” هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبهاش خوبی نکن “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته ، فکرمیکنی نگه داشتی ولی وقتی دست تو بازمیکنی می بینی هیچی نمونده جز خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم ازدست کسي ناراحته ، اون موقع حتي اگرم به نبودنش فکر کنه بازم چيزي رو تغيير نميده ! درسته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو كس رنج بسيار بردند و درد فراوان كشيدند: يكي آنكه مي دانست و هرگز نگفت ، يكي آنكه مي گفت و هرگز ندانست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس قبیله به پسرش میگه : ترس مثل یه مرضه کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره (دیالوگ از فیلم آپوکالیپتو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت رو به پای دوستت بریز،اما نه تمام اعتمادت رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلها ، خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشه اش کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها فقط در یك چیز مشتركند "متفاوت بودن" ژوزف اندرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما نه بخاطر یافتن فردی کامل بلکه بخاطرکامل دیدن یک فرد ناکامل عاشق می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند . . . (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج بردن باعث فهميدن ميشود ، تا جايى كه روزي از خود فهميدن بيشتر رنج مي برى ، و آنجاست كه روياى ندانستن؛ *دعاى شبانه ات* ميشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی هست که هنگام تلاش نریختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن “حرمت ها شکسته میشود” هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبهاش خوبی نکن “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته ، فکرمیکنی نگه داشتی ولی وقتی دست تو بازمیکنی می بینی هیچی نمونده جز خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم ازدست کسي ناراحته ، اون موقع حتي اگرم به نبودنش فکر کنه بازم چيزي رو تغيير نميده ! درسته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو كس رنج بسيار بردند و درد فراوان كشيدند: يكي آنكه مي دانست و هرگز نگفت ، يكي آنكه مي گفت و هرگز ندانست