بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق غالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میاد که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده ی خود را بپردازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان یعنی باور داشتن چیزی که هنوز نمیبینی . پاداش این ایمان دیدن چیزیه که باور داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی؟ جواب داد : گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت درفریب دادن کسی موفق شدی به این فکرنباش که اون چقدراحمق بوده به این فکرباش که اون چقدر به تو اعتماد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.(امیر کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار : آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند … نه آن هایی که برایت نقـش بازی کرده اند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس قبیله به پسرش میگه : ترس مثل یه مرضه کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره (دیالوگ از فیلم آپوکالیپتو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت رو به پای دوستت بریز،اما نه تمام اعتمادت رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلها ، خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشه اش کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها فقط در یك چیز مشتركند "متفاوت بودن" ژوزف اندرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما نه بخاطر یافتن فردی کامل بلکه بخاطرکامل دیدن یک فرد ناکامل عاشق می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند . . . (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق غالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میاد که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده ی خود را بپردازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان یعنی باور داشتن چیزی که هنوز نمیبینی . پاداش این ایمان دیدن چیزیه که باور داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی؟ جواب داد : گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت درفریب دادن کسی موفق شدی به این فکرنباش که اون چقدراحمق بوده به این فکرباش که اون چقدر به تو اعتماد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.(امیر کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار : آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند … نه آن هایی که برایت نقـش بازی کرده اند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس قبیله به پسرش میگه : ترس مثل یه مرضه کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره (دیالوگ از فیلم آپوکالیپتو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت رو به پای دوستت بریز،اما نه تمام اعتمادت رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلها ، خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشه اش کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها فقط در یك چیز مشتركند "متفاوت بودن" ژوزف اندرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما نه بخاطر یافتن فردی کامل بلکه بخاطرکامل دیدن یک فرد ناکامل عاشق می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند . . . (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .