بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه را كه داري را با حصرت آنچه را كه نداري تباه نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست یا پیروزی مهم نیست. مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کند، تو خوب بودن را فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم نقره را در انتظار طلا از دست می دهند. (موریس وبستر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی تنهایی مکتب نبوغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستی که هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد. بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست می انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی، احسان به کسی کن که بکار تو نیاید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مونسی بی عیب و کامل نیاز ندارم. من به همدمی نیاز دارم که به من این احساس را بدهد که خاص و مهم هستم (جروس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین جلوه ی جهل ونادانی انسان نپذیرفتن دانش دیگران درباره ی چیزی است که خود اطلاعی از آن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که از دست داده اید فراموش کنید در نتیجه می توانید آنچه را که هنوز باقی است به دست آورید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه را كه داري را با حصرت آنچه را كه نداري تباه نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست یا پیروزی مهم نیست. مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کند، تو خوب بودن را فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم نقره را در انتظار طلا از دست می دهند. (موریس وبستر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی تنهایی مکتب نبوغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستی که هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد. بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست می انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی، احسان به کسی کن که بکار تو نیاید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مونسی بی عیب و کامل نیاز ندارم. من به همدمی نیاز دارم که به من این احساس را بدهد که خاص و مهم هستم (جروس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین جلوه ی جهل ونادانی انسان نپذیرفتن دانش دیگران درباره ی چیزی است که خود اطلاعی از آن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که از دست داده اید فراموش کنید در نتیجه می توانید آنچه را که هنوز باقی است به دست آورید.