بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه میسازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را سنگها نمی فهمند،باران را دل نرم خاک درمی یابد. سنگها هم روزی خاک میشوند، آن وقت میفهمند که باران چه میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز به خودت اومدی و دیدی همیشه حق با تو بوده بدون قطعا یه جای کار اشتباه بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ بر این باورند که هیچ وقت شکست نمی خورند، چون یا رهای خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين موقعيت نيست که بر انسان‌ها تاثير مي‌گذارد بلکه انسان‌ها هستند که موقعيت را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنجامين ديزاييلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نقطه واسه شروع همان جاييست كه هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه را كه داري را با حصرت آنچه را كه نداري تباه نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست یا پیروزی مهم نیست. مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کند، تو خوب بودن را فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم نقره را در انتظار طلا از دست می دهند. (موریس وبستر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی تنهایی مکتب نبوغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستی که هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد. بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست می انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی، احسان به کسی کن که بکار تو نیاید …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه میسازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را سنگها نمی فهمند،باران را دل نرم خاک درمی یابد. سنگها هم روزی خاک میشوند، آن وقت میفهمند که باران چه میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز به خودت اومدی و دیدی همیشه حق با تو بوده بدون قطعا یه جای کار اشتباه بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ بر این باورند که هیچ وقت شکست نمی خورند، چون یا رهای خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين موقعيت نيست که بر انسان‌ها تاثير مي‌گذارد بلکه انسان‌ها هستند که موقعيت را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنجامين ديزاييلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نقطه واسه شروع همان جاييست كه هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت آنچه را كه داري را با حصرت آنچه را كه نداري تباه نكن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست یا پیروزی مهم نیست. مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کند، تو خوب بودن را فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم نقره را در انتظار طلا از دست می دهند. (موریس وبستر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی تنهایی مکتب نبوغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستی که هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد. بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست می انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی، احسان به کسی کن که بکار تو نیاید …