بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد مکن,تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است,که هر چه به هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشتباه کردن انسان باشید و برای بخشیدن خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیبایی است که جهان را می ترساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک بایان تلخ بهتر از تلخی بى پایان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات برای فرار از تمامی کلیشه ها انقدر بر خلاف جهت حرکت می کنیم که خود کلیشه می شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک زن آفرید یک مرد… موندم پس این همه نامرد ازکجا پیدا شد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد، نرو، معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت، اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو، اما در برخورد با دیگران ساده نباش. زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك اثر هنريست... نه يك مسئله رياضي... بهش فكرنكن... ازش لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله " آدمی و جایزالخطا " بزرگترین شیره مالوندن سر خودمونه واسه کارای اشتباهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد : انديشه ( والاترين راه ) تقليد ( آسان ترين راه ) 
تجربه ( تلخترين راه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سكوت كرديم كه گفتند حرف حساب جواب ندارد .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد مکن,تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است,که هر چه به هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشتباه کردن انسان باشید و برای بخشیدن خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیبایی است که جهان را می ترساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک بایان تلخ بهتر از تلخی بى پایان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات برای فرار از تمامی کلیشه ها انقدر بر خلاف جهت حرکت می کنیم که خود کلیشه می شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک زن آفرید یک مرد… موندم پس این همه نامرد ازکجا پیدا شد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد، نرو، معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت، اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو، اما در برخورد با دیگران ساده نباش. زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك اثر هنريست... نه يك مسئله رياضي... بهش فكرنكن... ازش لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله " آدمی و جایزالخطا " بزرگترین شیره مالوندن سر خودمونه واسه کارای اشتباهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد : انديشه ( والاترين راه ) تقليد ( آسان ترين راه ) 
تجربه ( تلخترين راه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سكوت كرديم كه گفتند حرف حساب جواب ندارد .....