بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك زن بيست سال طول ميكشد تا از پسرش مردي بسازد اما زن ديگر ظرف بيست اورا خر ميكند (هلن رولند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آنقدر صدایت را دوست دارد که گاهی گاهی اوقات سکوت میکند تا بگویی خدای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــرس از پایان مانعی است بر یک آغاز . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدا را میشنوی؟ دعاهایت را شنیده و به انچه محال میپنداری میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست"را اگر قدرندانیم میشود"بود"وچه تلخ است"هست"کسی "بود"شود؛!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا به سگها قلاده میبندیم ؟ چون به وفاداریشون شک داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت واسه فراموش کردن یه آدم، آدم دیگه ای رو بازیچه ی احساسات گذراتون نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درگروخاطره هاست خاطره درگروفاصله هاست فاصله تخل ترین فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد مکن,تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است,که هر چه به هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشتباه کردن انسان باشید و برای بخشیدن خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیبایی است که جهان را می ترساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک بایان تلخ بهتر از تلخی بى پایان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات برای فرار از تمامی کلیشه ها انقدر بر خلاف جهت حرکت می کنیم که خود کلیشه می شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك زن بيست سال طول ميكشد تا از پسرش مردي بسازد اما زن ديگر ظرف بيست اورا خر ميكند (هلن رولند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آنقدر صدایت را دوست دارد که گاهی گاهی اوقات سکوت میکند تا بگویی خدای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــرس از پایان مانعی است بر یک آغاز . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدا را میشنوی؟ دعاهایت را شنیده و به انچه محال میپنداری میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست"را اگر قدرندانیم میشود"بود"وچه تلخ است"هست"کسی "بود"شود؛!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا به سگها قلاده میبندیم ؟ چون به وفاداریشون شک داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت واسه فراموش کردن یه آدم، آدم دیگه ای رو بازیچه ی احساسات گذراتون نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درگروخاطره هاست خاطره درگروفاصله هاست فاصله تخل ترین فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد مکن,تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است,که هر چه به هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشتباه کردن انسان باشید و برای بخشیدن خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک ، عروسک زشتی است که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیبایی است که جهان را می ترساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک بایان تلخ بهتر از تلخی بى پایان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات برای فرار از تمامی کلیشه ها انقدر بر خلاف جهت حرکت می کنیم که خود کلیشه می شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .