بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود  این را آبشار به من آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست  درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ،  ولي به يک صفت.. ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن بسیار زیاد است،  انسانهای زیادی هستند که بینایی ندارند  اما دنیا را بسیار زیباتر از من می بینند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی  اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی "دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مار پله زندگی مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه، تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودت رو وسط یه کوره دیدی ، نترس و سعی کن پخته بیرون بیای ، وگرنه سوختن رو همه بلدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بهترین بهانه برای آغاز ،  و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ما با ديوانه ها در اين است   که ما در اکثريت هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اميد را از کسي سلب نکن, شايد اين تنها چيزي باشد که دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را که هر عضوي به درد آيد به جايش ديده مي گريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه اگه بازی بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ولی اگه خوب بازی کنی همه می خوان شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست, شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي، آخرين فرصت همراهي ماست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود  این را آبشار به من آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست  درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ،  ولي به يک صفت.. ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن بسیار زیاد است،  انسانهای زیادی هستند که بینایی ندارند  اما دنیا را بسیار زیباتر از من می بینند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی  اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی "دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مار پله زندگی مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه، تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودت رو وسط یه کوره دیدی ، نترس و سعی کن پخته بیرون بیای ، وگرنه سوختن رو همه بلدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بهترین بهانه برای آغاز ،  و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ما با ديوانه ها در اين است   که ما در اکثريت هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اميد را از کسي سلب نکن, شايد اين تنها چيزي باشد که دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را که هر عضوي به درد آيد به جايش ديده مي گريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه اگه بازی بلد نباشی همه می خوان یادت بدن ولی اگه خوب بازی کنی همه می خوان شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست, شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي، آخرين فرصت همراهي ماست