بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمرپشیمانم ازان/اعتمادیست که برمردم دنیاکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به روزگاري كه دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگي نسازيد، برنده كسي است كه زندگي را بسازد.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نكن كه شانس تو همان تفكر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همش يه بازيه وآخرشم ميشه يه خاطره! پس نبايد اصلا بهش دل بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسيكه براي بودنت خدا را شكر نميكند براي برگشتنت نيز دعا نخواهد كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر نداني ميشود "بود" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که به ترس می اندیشد پیشاپیش پرچم پیروزی ترس را با دستان خودش بر فراز بلندترین قله های افتخار نصب کرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل اتوبوس میمونه وقتی جابهت میدن که رسیده ای آخرخط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی است که هنگام تلاش نریخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطر ها بسیار موثر هستند چون به شما میفهمانند که : نظم و ترتیب همیشه در اولویت است  سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه بین شیر و گوزن ،بسیاری از گوزن ها برنده میشوند چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی پس ” هدف مهم تر از نیاز است “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اشتباه را یک جوک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمرپشیمانم ازان/اعتمادیست که برمردم دنیاکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به روزگاري كه دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگي نسازيد، برنده كسي است كه زندگي را بسازد.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نكن كه شانس تو همان تفكر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همش يه بازيه وآخرشم ميشه يه خاطره! پس نبايد اصلا بهش دل بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسيكه براي بودنت خدا را شكر نميكند براي برگشتنت نيز دعا نخواهد كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر نداني ميشود "بود" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که به ترس می اندیشد پیشاپیش پرچم پیروزی ترس را با دستان خودش بر فراز بلندترین قله های افتخار نصب کرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل اتوبوس میمونه وقتی جابهت میدن که رسیده ای آخرخط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقی است که هنگام تلاش نریخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطر ها بسیار موثر هستند چون به شما میفهمانند که : نظم و ترتیب همیشه در اولویت است  سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه بین شیر و گوزن ،بسیاری از گوزن ها برنده میشوند چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی پس ” هدف مهم تر از نیاز است “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اشتباه را یک جوک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید