بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد و يادت نرود که همه ي ما براي يکبار ايستادن ، هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی حتی اگر تو را تا ته دریا می برد باآغوش باز پذیرا باش آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست ، بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیربود...پدربزرگم هم...! من فرزندی ندارم. شاید فقر تمام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله “به تو افتخار می کنم” همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظور موفقیت تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد.شاکی سختی های دنیا نباشیم شاید ما بهترین بازیگر خداییم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمرپشیمانم ازان/اعتمادیست که برمردم دنیاکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به روزگاري كه دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگي نسازيد، برنده كسي است كه زندگي را بسازد.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نكن كه شانس تو همان تفكر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همش يه بازيه وآخرشم ميشه يه خاطره! پس نبايد اصلا بهش دل بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسيكه براي بودنت خدا را شكر نميكند براي برگشتنت نيز دعا نخواهد كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر نداني ميشود "بود" !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد و يادت نرود که همه ي ما براي يکبار ايستادن ، هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی حتی اگر تو را تا ته دریا می برد باآغوش باز پذیرا باش آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست ، بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیربود...پدربزرگم هم...! من فرزندی ندارم. شاید فقر تمام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله “به تو افتخار می کنم” همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظور موفقیت تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد.شاکی سختی های دنیا نباشیم شاید ما بهترین بازیگر خداییم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمرپشیمانم ازان/اعتمادیست که برمردم دنیاکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به روزگاري كه دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگي نسازيد، برنده كسي است كه زندگي را بسازد.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نكن كه شانس تو همان تفكر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همش يه بازيه وآخرشم ميشه يه خاطره! پس نبايد اصلا بهش دل بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسيكه براي بودنت خدا را شكر نميكند براي برگشتنت نيز دعا نخواهد كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر نداني ميشود "بود" !