بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که با چراغی در دست در جاده ها می تازی ، فرقت با اون کور شبگرد چیست وقتی مسیرت را اشتباه در پیش گرفتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا نر زیاده ولی بین اونها مرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب کوچک بهتر نوکر بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد ارزوهایم سکوتی میکنم بالاتر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز روی خاکیم یادمان نمیکنن وای به روزی که زیرخاکمان کنند قبل ازاینکه خاک شوی خاکی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد و يادت نرود که همه ي ما براي يکبار ايستادن ، هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی حتی اگر تو را تا ته دریا می برد باآغوش باز پذیرا باش آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست ، بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیربود...پدربزرگم هم...! من فرزندی ندارم. شاید فقر تمام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله “به تو افتخار می کنم” همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظور موفقیت تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد.شاکی سختی های دنیا نباشیم شاید ما بهترین بازیگر خداییم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که با چراغی در دست در جاده ها می تازی ، فرقت با اون کور شبگرد چیست وقتی مسیرت را اشتباه در پیش گرفتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا نر زیاده ولی بین اونها مرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب کوچک بهتر نوکر بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد ارزوهایم سکوتی میکنم بالاتر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز روی خاکیم یادمان نمیکنن وای به روزی که زیرخاکمان کنند قبل ازاینکه خاک شوی خاکی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد و يادت نرود که همه ي ما براي يکبار ايستادن ، هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی حتی اگر تو را تا ته دریا می برد باآغوش باز پذیرا باش آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست ، بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیربود...پدربزرگم هم...! من فرزندی ندارم. شاید فقر تمام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله “به تو افتخار می کنم” همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به منظور موفقیت تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد.شاکی سختی های دنیا نباشیم شاید ما بهترین بازیگر خداییم ...