بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ عمق یک ارتباط رو نمیتونی‌ تخمین بزنی ‌ شیرجه زدن… اصلا کار عاقلانه‌ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما طعم شیرین داشتن را فقط در طعم تلخ از دست دادن پیدا میکنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها نمی بخشند اما فراموش می کنند ... زنها می بخشند ولی هیچگاه فراموش نمیکنند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنظرانسانها سگها حيواناتي با وفا ومفيد هستند ولي ازنظرگرگها سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا درآسايش و رفاه زندگي كنند."چگوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيوم (حقوقدان): ميكويد: برتري داشتن نابودي جهان، بر زخمي شدن يك انكشت كوچك، خلاف عقل نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن... مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با‎ ‎گرگ‎ ‎دمبه‎ ‎مي‎خوري
‎ ‎با‎ ‎چوپون‎ ‎گريه‎ ‎ميكني‎‏ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست هم راه آسمان هست پرواز را بياموز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني ميخنديد شايد به زنداني بودن خودش شايد به آزادي من راستي زندان كدام سوي ميله هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است رحمت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین ! بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خودی خود نمی افتد … اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت : چه کردی که زلالی ؟! جواب داد :” گذشتم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ عمق یک ارتباط رو نمیتونی‌ تخمین بزنی ‌ شیرجه زدن… اصلا کار عاقلانه‌ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما طعم شیرین داشتن را فقط در طعم تلخ از دست دادن پیدا میکنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها نمی بخشند اما فراموش می کنند ... زنها می بخشند ولی هیچگاه فراموش نمیکنند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنظرانسانها سگها حيواناتي با وفا ومفيد هستند ولي ازنظرگرگها سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا درآسايش و رفاه زندگي كنند."چگوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيوم (حقوقدان): ميكويد: برتري داشتن نابودي جهان، بر زخمي شدن يك انكشت كوچك، خلاف عقل نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن... مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با‎ ‎گرگ‎ ‎دمبه‎ ‎مي‎خوري
‎ ‎با‎ ‎چوپون‎ ‎گريه‎ ‎ميكني‎‏ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بن بست هم راه آسمان هست پرواز را بياموز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني ميخنديد شايد به زنداني بودن خودش شايد به آزادي من راستي زندان كدام سوي ميله هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است رحمت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین ! بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خودی خود نمی افتد … اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت : چه کردی که زلالی ؟! جواب داد :” گذشتم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .