بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش اصلا هم نگران گم شدنت نباش … اونی که اگه کم باشی گمت کنه، همونیه که اگه زیاد باشی،حیفت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردراندیشه آینده نباشید آینده ای نخواهیدداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرتشویق کنیدکه تشویق نکردن تنبیه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران راچون خطای خویش تحمل کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آنست که ازعیب خویش آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می آفریند(آلونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه امروزي شما به قد كلاه ديروزي پدران شما نيست و فردا هم كلاه اموزي را در سر نخواهيد داشت. «شيخ محمد خياباني»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند، روزها به فصل که می رسند رنگ عوض می کنند. با شب بمان، شب گرچه تاریک است ،اما همیشه یکرنگ است . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود امید باران دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مهیج ترین صحنه زندگی ماست كه هیچوقت برای دیگران تعریف نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد! توصاحب آرزويي باشي كه شيريني تعبيرش از آن ديگريست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوييد اسباب بازيهايت بي جان نيستند، آدمند، ميشكنند آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي: همه چيز را ميداني و فکر ميکنند نميداني و غصه ميخوري که ميداني و ميخندند که نميداني

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش اصلا هم نگران گم شدنت نباش … اونی که اگه کم باشی گمت کنه، همونیه که اگه زیاد باشی،حیفت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردراندیشه آینده نباشید آینده ای نخواهیدداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرتشویق کنیدکه تشویق نکردن تنبیه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران راچون خطای خویش تحمل کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آنست که ازعیب خویش آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می آفریند(آلونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه امروزي شما به قد كلاه ديروزي پدران شما نيست و فردا هم كلاه اموزي را در سر نخواهيد داشت. «شيخ محمد خياباني»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند، روزها به فصل که می رسند رنگ عوض می کنند. با شب بمان، شب گرچه تاریک است ،اما همیشه یکرنگ است . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود امید باران دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مهیج ترین صحنه زندگی ماست كه هیچوقت برای دیگران تعریف نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد! توصاحب آرزويي باشي كه شيريني تعبيرش از آن ديگريست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوييد اسباب بازيهايت بي جان نيستند، آدمند، ميشكنند آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي: همه چيز را ميداني و فکر ميکنند نميداني و غصه ميخوري که ميداني و ميخندند که نميداني