بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می آفریند(آلونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه امروزي شما به قد كلاه ديروزي پدران شما نيست و فردا هم كلاه اموزي را در سر نخواهيد داشت. «شيخ محمد خياباني»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند، روزها به فصل که می رسند رنگ عوض می کنند. با شب بمان، شب گرچه تاریک است ،اما همیشه یکرنگ است . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود امید باران دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مهیج ترین صحنه زندگی ماست كه هیچوقت برای دیگران تعریف نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد! توصاحب آرزويي باشي كه شيريني تعبيرش از آن ديگريست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوييد اسباب بازيهايت بي جان نيستند، آدمند، ميشكنند آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي: همه چيز را ميداني و فکر ميکنند نميداني و غصه ميخوري که ميداني و ميخندند که نميداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که....... از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغي بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عشق باش و متنفر از تنفر ! با آشتي، آشتي کن و از جدايي، جدايي! با هر چيز مثل خودش رفتار کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برسي سر دوراهي ** ندوني کجاي راهي ** تا بخوايي از اينو اون بپرسي ** مي بيني که ته راهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان راگفتند حکمت ازکه آموختی ؟ گفت ازنابینایان که تا جای نبیند پای ننهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نکته برای کسب موفقیت : 1- بیشتر از دیگران بدانید 2- بیشتر از دیگران کار کنید 3- کمتر از دیگران انتظار داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمیشوید ، میتوانید مطمئن باشید که درمسیر اشتباه حرکت میکنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقیر به دنیا آمده اید ، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شماست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می آفریند(آلونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه امروزي شما به قد كلاه ديروزي پدران شما نيست و فردا هم كلاه اموزي را در سر نخواهيد داشت. «شيخ محمد خياباني»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند، روزها به فصل که می رسند رنگ عوض می کنند. با شب بمان، شب گرچه تاریک است ،اما همیشه یکرنگ است . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود امید باران دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مهیج ترین صحنه زندگی ماست كه هیچوقت برای دیگران تعریف نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد! توصاحب آرزويي باشي كه شيريني تعبيرش از آن ديگريست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوييد اسباب بازيهايت بي جان نيستند، آدمند، ميشكنند آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي: همه چيز را ميداني و فکر ميکنند نميداني و غصه ميخوري که ميداني و ميخندند که نميداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره که تازه مي فهمي اوني که....... از همه ساکت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت . ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغي بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عشق باش و متنفر از تنفر ! با آشتي، آشتي کن و از جدايي، جدايي! با هر چيز مثل خودش رفتار کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برسي سر دوراهي ** ندوني کجاي راهي ** تا بخوايي از اينو اون بپرسي ** مي بيني که ته راهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان راگفتند حکمت ازکه آموختی ؟ گفت ازنابینایان که تا جای نبیند پای ننهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نکته برای کسب موفقیت : 1- بیشتر از دیگران بدانید 2- بیشتر از دیگران کار کنید 3- کمتر از دیگران انتظار داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمیشوید ، میتوانید مطمئن باشید که درمسیر اشتباه حرکت میکنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقیر به دنیا آمده اید ، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شماست .