بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیفتد، باز هم زندگی خواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای شب چه ازدحامی به پا کرده ای در من ! همین تو یک نفر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از انجا شروع شدكه از عادت كردن فراركرديم و به فرار عادت كرديم
اما چه افسوس كه تنهاي تنهاييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصيرما نيست كه بر روي حرفهايمان نميمانيم ما بر زميني زندگي ميكنيم كه روزي دوبارخودش را دور ميزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه میکنند ! قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند ؟ ازمون زندگیه ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... این ها همش توهم است... نه کوه به کوه میرسد... نه ادم به ادم... حقتان را همان موقع که دم دستانتان است بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که به پایم گرفت و به زمین ام انداخت را میبوسم , چون به من آموخت راه زندگی هموار نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم از بارشش قصد فداكاري نداشت
عقده در دل داشت،روي خاك خالي كردورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه الاكلنگ اثبات بزرگي كسي است كه فرومينشيند تاديگري پروازراتجربه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش،یا نبر نامی زمردی یا در حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که از قبرستان شروع بشه قبلا مرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است. روشن که شد، بکشی یا نکشی، تا انتها می سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باخودش تنهاست هنوزکامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت انچه را كه داري رابا حسرت انچه را كه نداري تباه نكن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیفتد، باز هم زندگی خواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای شب چه ازدحامی به پا کرده ای در من ! همین تو یک نفر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از انجا شروع شدكه از عادت كردن فراركرديم و به فرار عادت كرديم
اما چه افسوس كه تنهاي تنهاييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصيرما نيست كه بر روي حرفهايمان نميمانيم ما بر زميني زندگي ميكنيم كه روزي دوبارخودش را دور ميزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه میکنند ! قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند ؟ ازمون زندگیه ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... این ها همش توهم است... نه کوه به کوه میرسد... نه ادم به ادم... حقتان را همان موقع که دم دستانتان است بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که به پایم گرفت و به زمین ام انداخت را میبوسم , چون به من آموخت راه زندگی هموار نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم از بارشش قصد فداكاري نداشت
عقده در دل داشت،روي خاك خالي كردورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه الاكلنگ اثبات بزرگي كسي است كه فرومينشيند تاديگري پروازراتجربه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش،یا نبر نامی زمردی یا در حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که از قبرستان شروع بشه قبلا مرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است. روشن که شد، بکشی یا نکشی، تا انتها می سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باخودش تنهاست هنوزکامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت انچه را كه داري رابا حسرت انچه را كه نداري تباه نكن