بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نور خورشید تنها سبز کردن دانه را دیدیم و زبان به تحسین گشودیم اما هرگز قدرت آن در روان ساختن آبی زلال از یخی سرد و بی جان که زیر همان دانه سبز شده جاریست را درک نکرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس بزرگواری "حیا" میوه ی آن پاکدامنی و عفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تا نچشند، نمی فهمند چادر یک تکه پارچه نیست، چادر انتخاب خداست برای من و انتخاب من برای خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز در جهان ندارد صدا , عيب ثروتمند و مرگ گدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نقاشی بدون پاک کن است...طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سنگ را به كوزه بزني چه كوزه را به سنگ بزني شكست با كوزه است ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیفتد، باز هم زندگی خواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای شب چه ازدحامی به پا کرده ای در من ! همین تو یک نفر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از انجا شروع شدكه از عادت كردن فراركرديم و به فرار عادت كرديم
اما چه افسوس كه تنهاي تنهاييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصيرما نيست كه بر روي حرفهايمان نميمانيم ما بر زميني زندگي ميكنيم كه روزي دوبارخودش را دور ميزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه میکنند ! قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند ؟ ازمون زندگیه ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... این ها همش توهم است... نه کوه به کوه میرسد... نه ادم به ادم... حقتان را همان موقع که دم دستانتان است بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که به پایم گرفت و به زمین ام انداخت را میبوسم , چون به من آموخت راه زندگی هموار نیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نور خورشید تنها سبز کردن دانه را دیدیم و زبان به تحسین گشودیم اما هرگز قدرت آن در روان ساختن آبی زلال از یخی سرد و بی جان که زیر همان دانه سبز شده جاریست را درک نکرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس بزرگواری "حیا" میوه ی آن پاکدامنی و عفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تا نچشند، نمی فهمند چادر یک تکه پارچه نیست، چادر انتخاب خداست برای من و انتخاب من برای خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز در جهان ندارد صدا , عيب ثروتمند و مرگ گدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نقاشی بدون پاک کن است...طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سنگ را به كوزه بزني چه كوزه را به سنگ بزني شكست با كوزه است ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیفتد، باز هم زندگی خواهم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای شب چه ازدحامی به پا کرده ای در من ! همین تو یک نفر !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از انجا شروع شدكه از عادت كردن فراركرديم و به فرار عادت كرديم
اما چه افسوس كه تنهاي تنهاييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصيرما نيست كه بر روي حرفهايمان نميمانيم ما بر زميني زندگي ميكنيم كه روزي دوبارخودش را دور ميزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه میکنند ! قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند ؟ ازمون زندگیه ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... این ها همش توهم است... نه کوه به کوه میرسد... نه ادم به ادم... حقتان را همان موقع که دم دستانتان است بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگی که به پایم گرفت و به زمین ام انداخت را میبوسم , چون به من آموخت راه زندگی هموار نیست.