بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد كردن قلبي با يك عمل ، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان بمان برای ساختن و نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که عاشق بشويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است – جان اولیورهاینر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهي قضاوتم كني.كفشهايم رابپوش.راهم راقدم بزن.دردهايم رابكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم كه هیچ كس دور خانه اش دیوار نكشیده است. (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم اين زمانه بي اعتمادم كه مي ترسم هرگاه از شادي به هوا بـپرم, زمين را از زير پايم بكشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی ... پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سنگ در رودخانه نباشد،هيچ گاه صداى آب قشنگ نبود......؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه، میترسم ... مـا به لنگیدن یک جایِ کار عادت کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک از تمام مکان های دیدنی جهان زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر عاشقانـه زنـدگـی کن کـه اگــر رازهـایت فـاش شد بـغض دنـیـا بـشـکنـد. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پولدار لباس چروك بي ريخت بپوشه،ايول عجب لباسي اصل ماركه حتما از خارج خريده ولى همون لباس تن فقير،عجب لباس شلخته اي حتما يكي بهش صدقه داده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد كردن قلبي با يك عمل ، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان بمان برای ساختن و نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که عاشق بشويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است – جان اولیورهاینر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهي قضاوتم كني.كفشهايم رابپوش.راهم راقدم بزن.دردهايم رابكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم كه هیچ كس دور خانه اش دیوار نكشیده است. (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم اين زمانه بي اعتمادم كه مي ترسم هرگاه از شادي به هوا بـپرم, زمين را از زير پايم بكشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی ... پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سنگ در رودخانه نباشد،هيچ گاه صداى آب قشنگ نبود......؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه، میترسم ... مـا به لنگیدن یک جایِ کار عادت کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک از تمام مکان های دیدنی جهان زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر عاشقانـه زنـدگـی کن کـه اگــر رازهـایت فـاش شد بـغض دنـیـا بـشـکنـد. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پولدار لباس چروك بي ريخت بپوشه،ايول عجب لباسي اصل ماركه حتما از خارج خريده ولى همون لباس تن فقير،عجب لباس شلخته اي حتما يكي بهش صدقه داده!