بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم كه هیچ كس دور خانه اش دیوار نكشیده است. (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم اين زمانه بي اعتمادم كه مي ترسم هرگاه از شادي به هوا بـپرم, زمين را از زير پايم بكشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی ... پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سنگ در رودخانه نباشد،هيچ گاه صداى آب قشنگ نبود......؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه، میترسم ... مـا به لنگیدن یک جایِ کار عادت کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک از تمام مکان های دیدنی جهان زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر عاشقانـه زنـدگـی کن کـه اگــر رازهـایت فـاش شد بـغض دنـیـا بـشـکنـد. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پولدار لباس چروك بي ريخت بپوشه،ايول عجب لباسي اصل ماركه حتما از خارج خريده ولى همون لباس تن فقير،عجب لباس شلخته اي حتما يكي بهش صدقه داده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نور خورشید تنها سبز کردن دانه را دیدیم و زبان به تحسین گشودیم اما هرگز قدرت آن در روان ساختن آبی زلال از یخی سرد و بی جان که زیر همان دانه سبز شده جاریست را درک نکرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس بزرگواری "حیا" میوه ی آن پاکدامنی و عفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تا نچشند، نمی فهمند چادر یک تکه پارچه نیست، چادر انتخاب خداست برای من و انتخاب من برای خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز در جهان ندارد صدا , عيب ثروتمند و مرگ گدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نقاشی بدون پاک کن است...طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سنگ را به كوزه بزني چه كوزه را به سنگ بزني شكست با كوزه است ؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم كه هیچ كس دور خانه اش دیوار نكشیده است. (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم اين زمانه بي اعتمادم كه مي ترسم هرگاه از شادي به هوا بـپرم, زمين را از زير پايم بكشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی ... پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سنگ در رودخانه نباشد،هيچ گاه صداى آب قشنگ نبود......؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه، میترسم ... مـا به لنگیدن یک جایِ کار عادت کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک از تمام مکان های دیدنی جهان زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر عاشقانـه زنـدگـی کن کـه اگــر رازهـایت فـاش شد بـغض دنـیـا بـشـکنـد. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پولدار لباس چروك بي ريخت بپوشه،ايول عجب لباسي اصل ماركه حتما از خارج خريده ولى همون لباس تن فقير،عجب لباس شلخته اي حتما يكي بهش صدقه داده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نور خورشید تنها سبز کردن دانه را دیدیم و زبان به تحسین گشودیم اما هرگز قدرت آن در روان ساختن آبی زلال از یخی سرد و بی جان که زیر همان دانه سبز شده جاریست را درک نکرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس بزرگواری "حیا" میوه ی آن پاکدامنی و عفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تا نچشند، نمی فهمند چادر یک تکه پارچه نیست، چادر انتخاب خداست برای من و انتخاب من برای خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز در جهان ندارد صدا , عيب ثروتمند و مرگ گدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نقاشی بدون پاک کن است...طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سنگ را به كوزه بزني چه كوزه را به سنگ بزني شكست با كوزه است ؛