بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به ناگهان شكسته نميشوند اين ماييم كه دير به دير نگاهشان ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به من نیرویی عطا کن تا تغییر دهم انچه را که میتوانم تغیيردهم تحملی ده تا قبول کنم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و بینشی ده تا تفاوت این دو را بدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به خاطر دوست های جدید دوست های قدیمی را فراموش می كند اغلب هر دو را از دست می ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارگر خسته سكه اي از جليقه كهنه اش در آورد تا صدقه دهد نا گهان جمله اي روي صندوق ديد و منصرف شد.... صدقه عمر را زياد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم! واین نشان دهنده قدرت من نیست! مسئله ،خستگی از اعتمادهای شکسته است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازیك موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي دروغ به حقيقت گفت بريم درياشناكنيم حقيقت ساده پذيرفت وآنهاكنار دريا رفتند حقيقت تالباسهايش رادرآورد دروغ آنها را دزديد و فرار كرد ازآن پس حقيقت عريان وزشت است ولى دروغ درلباس حقيقت زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باور پرنده ای است که به پرواز می اندیشد.دلیل پرواز پر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگي انسان امروز در اين جمله خلاصه ميشه:فداكردن آسايش زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل جواب سرزنش موج را نداد گاهي فقط سكوت سزاي سبك سريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به اندازه رنج ومحنت،روح انسان رابزرگ نميكند.لردآبيوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنيدتاهمه غصه هاوپريشاني هاي خودرافراموش كنيد.گاليله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه تسکین دهنده ی آرزوهای طلایی، دو چیز است:صبر و امید الکساندر دوما

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به ناگهان شكسته نميشوند اين ماييم كه دير به دير نگاهشان ميكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به من نیرویی عطا کن تا تغییر دهم انچه را که میتوانم تغیيردهم تحملی ده تا قبول کنم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و بینشی ده تا تفاوت این دو را بدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به خاطر دوست های جدید دوست های قدیمی را فراموش می كند اغلب هر دو را از دست می ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارگر خسته سكه اي از جليقه كهنه اش در آورد تا صدقه دهد نا گهان جمله اي روي صندوق ديد و منصرف شد.... صدقه عمر را زياد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم! واین نشان دهنده قدرت من نیست! مسئله ،خستگی از اعتمادهای شکسته است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازیك موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي دروغ به حقيقت گفت بريم درياشناكنيم حقيقت ساده پذيرفت وآنهاكنار دريا رفتند حقيقت تالباسهايش رادرآورد دروغ آنها را دزديد و فرار كرد ازآن پس حقيقت عريان وزشت است ولى دروغ درلباس حقيقت زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باور پرنده ای است که به پرواز می اندیشد.دلیل پرواز پر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگي انسان امروز در اين جمله خلاصه ميشه:فداكردن آسايش زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل جواب سرزنش موج را نداد گاهي فقط سكوت سزاي سبك سريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به اندازه رنج ومحنت،روح انسان رابزرگ نميكند.لردآبيوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنيدتاهمه غصه هاوپريشاني هاي خودرافراموش كنيد.گاليله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه تسکین دهنده ی آرزوهای طلایی، دو چیز است:صبر و امید الکساندر دوما