بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو . انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن برگ از درخت نشانه آمدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی فردی داشتن یعنی حق این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود ببخشید گفتن ها سودی ندارد… سکوت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس مخالف آزادی نیست؛نهایت امر، مخالف آزادی دیگران است. (کارل هنریش مارکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش .. به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد تا باي جان مبارزه كنيم تا آيندكان باور كنند عشق به انسانيت نمرده است <سيد جمال الدين اسدآبادي>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان شهر برای آزادی تابوتی ساختند و برای عشق مرزی.غافل از انکه نه ازادی در تابوت جای میگیرد و نه عشق مرزی میشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو نخواهم زد.حتی اگر آسمان کوتاهتر از قدم باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارگر خسته سكه اي از جليقه كهنه اش در آورد تا صدقه دهد نا گهان جمله اي روي صندوق ديد و منصرف شد.... صدقه عمر را زياد مي كند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو . انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن برگ از درخت نشانه آمدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی فردی داشتن یعنی حق این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود ببخشید گفتن ها سودی ندارد… سکوت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس مخالف آزادی نیست؛نهایت امر، مخالف آزادی دیگران است. (کارل هنریش مارکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش .. به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد تا باي جان مبارزه كنيم تا آيندكان باور كنند عشق به انسانيت نمرده است <سيد جمال الدين اسدآبادي>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان شهر برای آزادی تابوتی ساختند و برای عشق مرزی.غافل از انکه نه ازادی در تابوت جای میگیرد و نه عشق مرزی میشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو نخواهم زد.حتی اگر آسمان کوتاهتر از قدم باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارگر خسته سكه اي از جليقه كهنه اش در آورد تا صدقه دهد نا گهان جمله اي روي صندوق ديد و منصرف شد.... صدقه عمر را زياد مي كند