بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند… پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که با ما هم عقیده هستند ، به ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش!! آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش...... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس مجبور نيست، انسانِ بزرگی باشد.  تنها، انسان بودن كافي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از جنگ، زلزله و سیگار نمی میرد؛ انسان را روزی ، لبخند هایی که نمی زند، اشک هایی که نمی ریزد ، خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست : تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که  اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن:  یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن، یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زندگی‌ حتی اگه روی کاغذ هم اشتباه کنیم برامون گرون تموم می‌شه. برای پاک کردن نوشته ی یک خودکار 100 تومنی نیاز به خرید یک غلط گیر 800 تومنی داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شهد گلیست زنبور زمان میخوردش آنچه به جا میماند،عسل خاطره هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که  اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم ،  اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هیچگاه از ما نخواهد پرسید که چرا ابراهیم و مسیح و محمد نشدیم، بلکه از ما خواهد پرسید که آیا خودتان بودید؟!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند… پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که با ما هم عقیده هستند ، به ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش!! آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش...... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس مجبور نيست، انسانِ بزرگی باشد.  تنها، انسان بودن كافي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از جنگ، زلزله و سیگار نمی میرد؛ انسان را روزی ، لبخند هایی که نمی زند، اشک هایی که نمی ریزد ، خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست : تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که  اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن:  یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن، یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زندگی‌ حتی اگه روی کاغذ هم اشتباه کنیم برامون گرون تموم می‌شه. برای پاک کردن نوشته ی یک خودکار 100 تومنی نیاز به خرید یک غلط گیر 800 تومنی داریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شهد گلیست زنبور زمان میخوردش آنچه به جا میماند،عسل خاطره هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که  اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم ،  اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هیچگاه از ما نخواهد پرسید که چرا ابراهیم و مسیح و محمد نشدیم، بلکه از ما خواهد پرسید که آیا خودتان بودید؟!؟