بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری، استفاده ای غیرتکراری بکن شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صدها بار توبه میکرد اگر میدانست بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که داری دنبال آرزوهات میدوی آروم بدو چون شاید تو هم آرزوی کسی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن را دارد حتی با کفش های پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش ! همیشه هم نباید سگ درونت را کنترل کنی ... گاهی آزادش بگذار تا آنگونه که شایسته است با طرف مقابلت برخورد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را در ترافیک یافتم ! زیرا آشنا و غریبه نمیشناسد و همه را باهم نزد خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه انتخاب كن تاعاشقانه زندگي كني چون اگرعاشقانه انتخاب كني عاجزانه زندگي ميكني.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که کوزه خودت را گذاشتی سنگ پرتاب مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شكست آنچه ريخت حسرت نخور زندگي اگر زيبا بود با گريه شروع نمي شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند ،
قلاب علامت کدامین سوال است که به آن پاسخ میدهند ؟!...
آزمون زندگی پر از قلابهائیست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه می فهمیم 
ماهیها بی تقصیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیبی باش که با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری، استفاده ای غیرتکراری بکن شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صدها بار توبه میکرد اگر میدانست بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که داری دنبال آرزوهات میدوی آروم بدو چون شاید تو هم آرزوی کسی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن را دارد حتی با کفش های پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش ! همیشه هم نباید سگ درونت را کنترل کنی ... گاهی آزادش بگذار تا آنگونه که شایسته است با طرف مقابلت برخورد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را در ترافیک یافتم ! زیرا آشنا و غریبه نمیشناسد و همه را باهم نزد خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه انتخاب كن تاعاشقانه زندگي كني چون اگرعاشقانه انتخاب كني عاجزانه زندگي ميكني.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که کوزه خودت را گذاشتی سنگ پرتاب مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شكست آنچه ريخت حسرت نخور زندگي اگر زيبا بود با گريه شروع نمي شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند ،
قلاب علامت کدامین سوال است که به آن پاسخ میدهند ؟!...
آزمون زندگی پر از قلابهائیست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه می فهمیم 
ماهیها بی تقصیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیبی باش که با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند