بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه انتخاب كن تاعاشقانه زندگي كني چون اگرعاشقانه انتخاب كني عاجزانه زندگي ميكني.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که کوزه خودت را گذاشتی سنگ پرتاب مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شكست آنچه ريخت حسرت نخور زندگي اگر زيبا بود با گريه شروع نمي شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند ،
قلاب علامت کدامین سوال است که به آن پاسخ میدهند ؟!...
آزمون زندگی پر از قلابهائیست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه می فهمیم 
ماهیها بی تقصیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیبی باش که با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو . انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن برگ از درخت نشانه آمدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی فردی داشتن یعنی حق این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود ببخشید گفتن ها سودی ندارد… سکوت کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه انتخاب كن تاعاشقانه زندگي كني چون اگرعاشقانه انتخاب كني عاجزانه زندگي ميكني.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جایی که کوزه خودت را گذاشتی سنگ پرتاب مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شكست آنچه ريخت حسرت نخور زندگي اگر زيبا بود با گريه شروع نمي شد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند ،
قلاب علامت کدامین سوال است که به آن پاسخ میدهند ؟!...
آزمون زندگی پر از قلابهائیست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه می فهمیم 
ماهیها بی تقصیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیبی باش که با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو . انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن برگ از درخت نشانه آمدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی فردی داشتن یعنی حق این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود ببخشید گفتن ها سودی ندارد… سکوت کن