بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگي نبايد صاف و يك دست باشد وگرنه خوابمان مي گيرد، دست اندازها نعمت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتم را شكافته ايم ولي از درون خود بي خبريم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اي راگفتند: چه ميخواهي ازخداي خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تابراي عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده کتابیست که امروز می نویسی!چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که مقام تو پایین آمد،ناامید مشو،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زمانی یک دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه ای بی تو بودن یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری، استفاده ای غیرتکراری بکن شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صدها بار توبه میکرد اگر میدانست بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که داری دنبال آرزوهات میدوی آروم بدو چون شاید تو هم آرزوی کسی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن را دارد حتی با کفش های پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش ! همیشه هم نباید سگ درونت را کنترل کنی ... گاهی آزادش بگذار تا آنگونه که شایسته است با طرف مقابلت برخورد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را در ترافیک یافتم ! زیرا آشنا و غریبه نمیشناسد و همه را باهم نزد خود نگه میدارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگي نبايد صاف و يك دست باشد وگرنه خوابمان مي گيرد، دست اندازها نعمت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتم را شكافته ايم ولي از درون خود بي خبريم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اي راگفتند: چه ميخواهي ازخداي خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تابراي عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده کتابیست که امروز می نویسی!چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که مقام تو پایین آمد،ناامید مشو،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زمانی یک دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه ای بی تو بودن یک عمر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری، استفاده ای غیرتکراری بکن شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صدها بار توبه میکرد اگر میدانست بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که داری دنبال آرزوهات میدوی آروم بدو چون شاید تو هم آرزوی کسی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن را دارد حتی با کفش های پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش ! همیشه هم نباید سگ درونت را کنترل کنی ... گاهی آزادش بگذار تا آنگونه که شایسته است با طرف مقابلت برخورد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را در ترافیک یافتم ! زیرا آشنا و غریبه نمیشناسد و همه را باهم نزد خود نگه میدارد