بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام بدهید ، راهی پیدا کردید آن را انجام خواهید داد در غیر این صورت ، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین زمان برای نگه داشتن خلق و خوی ما وقتی است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي در3جمله است
تجربه ازديروز،استفاده ازامروزاميدبه فردا
امامابا3جمله ديگرزندگيمان راتباه ميكنيم
حسرت ديروز،اتلاف امروز،ترس ازفردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بدست آوردن چيزي كه تا به حال بدست نياوردي بايد تبديل به كسي بشي كه تا حالا نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو وقتی خودت نمی تونی حفظش کنی چطور انتظار داری کسی دیگه برات راز نگهدار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دیدمنو تودرنمره ی عینکمان است / خوش به حال فقیرکه یک حرف از غنی بیشتردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگي نبايد صاف و يك دست باشد وگرنه خوابمان مي گيرد، دست اندازها نعمت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتم را شكافته ايم ولي از درون خود بي خبريم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اي راگفتند: چه ميخواهي ازخداي خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تابراي عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده کتابیست که امروز می نویسی!چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که مقام تو پایین آمد،ناامید مشو،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زمانی یک دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه ای بی تو بودن یک عمر باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام بدهید ، راهی پیدا کردید آن را انجام خواهید داد در غیر این صورت ، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین زمان برای نگه داشتن خلق و خوی ما وقتی است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي در3جمله است
تجربه ازديروز،استفاده ازامروزاميدبه فردا
امامابا3جمله ديگرزندگيمان راتباه ميكنيم
حسرت ديروز،اتلاف امروز،ترس ازفردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بدست آوردن چيزي كه تا به حال بدست نياوردي بايد تبديل به كسي بشي كه تا حالا نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو وقتی خودت نمی تونی حفظش کنی چطور انتظار داری کسی دیگه برات راز نگهدار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دیدمنو تودرنمره ی عینکمان است / خوش به حال فقیرکه یک حرف از غنی بیشتردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده زندگي نبايد صاف و يك دست باشد وگرنه خوابمان مي گيرد، دست اندازها نعمت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتم را شكافته ايم ولي از درون خود بي خبريم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اي راگفتند: چه ميخواهي ازخداي خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تابراي عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده کتابیست که امروز می نویسی!چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که مقام تو پایین آمد،ناامید مشو،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زمانی یک دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه ای بی تو بودن یک عمر باشد