بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نادان فرشته نجات را به تله می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ستمگريست كه به احدى رحم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز نيست انسان بزرگي باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگي است، مي توان ساده بود، ولي انسان بود، به همين سادگي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رنجی نمی بردیم هرگزمهربان بودن را نمی آموختیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند اما زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“مدارا” بالاترین درجه قدرت و “میل به انتقام” اولین نشانه ضعف است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام بدهید ، راهی پیدا کردید آن را انجام خواهید داد در غیر این صورت ، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین زمان برای نگه داشتن خلق و خوی ما وقتی است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي در3جمله است
تجربه ازديروز،استفاده ازامروزاميدبه فردا
امامابا3جمله ديگرزندگيمان راتباه ميكنيم
حسرت ديروز،اتلاف امروز،ترس ازفردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بدست آوردن چيزي كه تا به حال بدست نياوردي بايد تبديل به كسي بشي كه تا حالا نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو وقتی خودت نمی تونی حفظش کنی چطور انتظار داری کسی دیگه برات راز نگهدار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دیدمنو تودرنمره ی عینکمان است / خوش به حال فقیرکه یک حرف از غنی بیشتردارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نادان فرشته نجات را به تله می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ستمگريست كه به احدى رحم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز نيست انسان بزرگي باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگي است، مي توان ساده بود، ولي انسان بود، به همين سادگي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رنجی نمی بردیم هرگزمهربان بودن را نمی آموختیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند اما زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“مدارا” بالاترین درجه قدرت و “میل به انتقام” اولین نشانه ضعف است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما برای انجام کاری که باید انجام بدهید ، راهی پیدا کردید آن را انجام خواهید داد در غیر این صورت ، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین زمان برای نگه داشتن خلق و خوی ما وقتی است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي در3جمله است
تجربه ازديروز،استفاده ازامروزاميدبه فردا
امامابا3جمله ديگرزندگيمان راتباه ميكنيم
حسرت ديروز،اتلاف امروز،ترس ازفردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بدست آوردن چيزي كه تا به حال بدست نياوردي بايد تبديل به كسي بشي كه تا حالا نبودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو وقتی خودت نمی تونی حفظش کنی چطور انتظار داری کسی دیگه برات راز نگهدار باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دیدمنو تودرنمره ی عینکمان است / خوش به حال فقیرکه یک حرف از غنی بیشتردارد