بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی اینه که میخواد ولی نمیتونه و به یاد میاره روزی که میتونست ولی نخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از ان کسانی است که به زیبا بودن رویا های خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده چه نشسته باشی روی تاب چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خدا، به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نادان فرشته نجات را به تله می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ستمگريست كه به احدى رحم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز نيست انسان بزرگي باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگي است، مي توان ساده بود، ولي انسان بود، به همين سادگي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رنجی نمی بردیم هرگزمهربان بودن را نمی آموختیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند اما زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“مدارا” بالاترین درجه قدرت و “میل به انتقام” اولین نشانه ضعف است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی اینه که میخواد ولی نمیتونه و به یاد میاره روزی که میتونست ولی نخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از ان کسانی است که به زیبا بودن رویا های خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده چه نشسته باشی روی تاب چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خدا، به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نادان فرشته نجات را به تله می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ستمگريست كه به احدى رحم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز نيست انسان بزرگي باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگي است، مي توان ساده بود، ولي انسان بود، به همين سادگي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رنجی نمی بردیم هرگزمهربان بودن را نمی آموختیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند اما زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“مدارا” بالاترین درجه قدرت و “میل به انتقام” اولین نشانه ضعف است . . .