بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به کتاب‌های«تعبیر خواب» نداریم یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم یا نداشته‌های‌مان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت شخصی برای زندگی درسی برای زندگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می فهمه ؛ هیچ توضیحی لازم نیست ! برای کسی که نمی فهمه ؛ هر توضیحی اضافه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی اینه که میخواد ولی نمیتونه و به یاد میاره روزی که میتونست ولی نخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از ان کسانی است که به زیبا بودن رویا های خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده چه نشسته باشی روی تاب چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خدا، به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به کتاب‌های«تعبیر خواب» نداریم یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم یا نداشته‌های‌مان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت شخصی برای زندگی درسی برای زندگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می فهمه ؛ هیچ توضیحی لازم نیست ! برای کسی که نمی فهمه ؛ هر توضیحی اضافه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین افسوس آدمی اینه که میخواد ولی نمیتونه و به یاد میاره روزی که میتونست ولی نخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از ان کسانی است که به زیبا بودن رویا های خود ایمان دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در وضعیت خوبی هستید ، یک اشتباه را یک جک در نظر میگیرید اما زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید ، حتی از یک جوک ناراحت میشوید و اشتباه میپندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده چه نشسته باشی روی تاب چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خدا، به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند . . .