بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوانی المثنی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام خشم ، بردبار موقع ترس ، شکیبا و در راه کسب آهسته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به کتاب‌های«تعبیر خواب» نداریم یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم یا نداشته‌های‌مان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت شخصی برای زندگی درسی برای زندگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می فهمه ؛ هیچ توضیحی لازم نیست ! برای کسی که نمی فهمه ؛ هر توضیحی اضافه است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوانی المثنی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام خشم ، بردبار موقع ترس ، شکیبا و در راه کسب آهسته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به کتاب‌های«تعبیر خواب» نداریم یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم یا نداشته‌های‌مان را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت شخصی برای زندگی درسی برای زندگی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می فهمه ؛ هیچ توضیحی لازم نیست ! برای کسی که نمی فهمه ؛ هر توضیحی اضافه است !