بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانم فرمول موفقيت را براي شما بيان كنم؛ اما اگر فرمول شكست را مي خواهيد آن است كه بكوشيد همه را راضي نگه داريد.((اسوپ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي آنچه انجام مي دهيد، به قدري بلند است كه آنچه مي گوييد، شنيده نمي شود.((رالف والدو امرسون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از پيش نمي برد.((جري وست))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای کسی فراموشت نکنه ازش پول قرض بگیر!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد زبان شما از افكارتان جلوتر برود.((شيلون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار پشيمان نشدم از اينكه چرا نگفتم، ولي بارها پشيمان شدم از آنچه گفتم.((؟))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه پليد تنها به دارنده آن زيان مي رساند، ولي سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسيب مي رساند.((شارل دو مونتسكيو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود صحبت كن؛ خيلي چيزها داري كه به خودت بگويي و خيلي سوالها داري كه بايد از خودت بپرسي.((اپيكتت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.((جان ماكسول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران، نخست آن را ویروس یابی و سپس ویروس کشی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سایت زندگی شخصی مان، یک رُوم (Room) به نام مشکل گشا (Moshkelgosha) بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانم فرمول موفقيت را براي شما بيان كنم؛ اما اگر فرمول شكست را مي خواهيد آن است كه بكوشيد همه را راضي نگه داريد.((اسوپ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي آنچه انجام مي دهيد، به قدري بلند است كه آنچه مي گوييد، شنيده نمي شود.((رالف والدو امرسون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از پيش نمي برد.((جري وست))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای کسی فراموشت نکنه ازش پول قرض بگیر!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد زبان شما از افكارتان جلوتر برود.((شيلون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار پشيمان نشدم از اينكه چرا نگفتم، ولي بارها پشيمان شدم از آنچه گفتم.((؟))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه پليد تنها به دارنده آن زيان مي رساند، ولي سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسيب مي رساند.((شارل دو مونتسكيو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود صحبت كن؛ خيلي چيزها داري كه به خودت بگويي و خيلي سوالها داري كه بايد از خودت بپرسي.((اپيكتت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.((جان ماكسول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران، نخست آن را ویروس یابی و سپس ویروس کشی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سایت زندگی شخصی مان، یک رُوم (Room) به نام مشکل گشا (Moshkelgosha) بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست