بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد زبان شما از افكارتان جلوتر برود.((شيلون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار پشيمان نشدم از اينكه چرا نگفتم، ولي بارها پشيمان شدم از آنچه گفتم.((؟))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه پليد تنها به دارنده آن زيان مي رساند، ولي سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسيب مي رساند.((شارل دو مونتسكيو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود صحبت كن؛ خيلي چيزها داري كه به خودت بگويي و خيلي سوالها داري كه بايد از خودت بپرسي.((اپيكتت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.((جان ماكسول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران، نخست آن را ویروس یابی و سپس ویروس کشی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سایت زندگی شخصی مان، یک رُوم (Room) به نام مشکل گشا (Moshkelgosha) بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوانی المثنی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام خشم ، بردبار موقع ترس ، شکیبا و در راه کسب آهسته باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد زبان شما از افكارتان جلوتر برود.((شيلون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار پشيمان نشدم از اينكه چرا نگفتم، ولي بارها پشيمان شدم از آنچه گفتم.((؟))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه پليد تنها به دارنده آن زيان مي رساند، ولي سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسيب مي رساند.((شارل دو مونتسكيو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود صحبت كن؛ خيلي چيزها داري كه به خودت بگويي و خيلي سوالها داري كه بايد از خودت بپرسي.((اپيكتت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.((جان ماكسول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران، نخست آن را ویروس یابی و سپس ویروس کشی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سایت زندگی شخصی مان، یک رُوم (Room) به نام مشکل گشا (Moshkelgosha) بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوانی المثنی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام خشم ، بردبار موقع ترس ، شکیبا و در راه کسب آهسته باش