بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبارآدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که درنبودشان احساس میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــازه فهميـــدم چـــرا پشـــت ســر مـــرده ها آب نمي ريزنــــد، چــون ايــن دنيـــا ارزش برگشتـــــن ندارد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چوب اعتمـــــادهایی را می خوریم که به احساســــمان کرده ایم کاش به عقـــــــل هم فرصتی می دادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به روشي مي تواند با اشخاص رابطه برقرار كند و من با هر كس به شكل خاص خودش رابطه برقرار مي كنم.((كوينسي جونز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوست كه ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيكوتر آن است كه دوستت بدارند.((اورپيدوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هماهنگی آرزو ها با حوادث روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه دل و جرات شكست هاي بزرگ را دارند به توفيق هاي بزرگ دست مي يابند.((رابرت كندي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پیش آید و میبایست که بجنگم برای ساختن دنیایی بهتر و درست ساختن آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور كه نور زياد مانع ديدن مي شود، فراواني نعمت مانع لذت و كاميابي است.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.((اشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است.((اشو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي كه از او به تو سودي نمي رسد، از دشمني او نيز تو را زياني نخواهد رسيد.(( كيقباد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وظيفه نيست، بلكه نتيجه انجام وظيفه است.((ارنست ناروت))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبارآدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که درنبودشان احساس میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــازه فهميـــدم چـــرا پشـــت ســر مـــرده ها آب نمي ريزنــــد، چــون ايــن دنيـــا ارزش برگشتـــــن ندارد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چوب اعتمـــــادهایی را می خوریم که به احساســــمان کرده ایم کاش به عقـــــــل هم فرصتی می دادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به روشي مي تواند با اشخاص رابطه برقرار كند و من با هر كس به شكل خاص خودش رابطه برقرار مي كنم.((كوينسي جونز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوست كه ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيكوتر آن است كه دوستت بدارند.((اورپيدوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هماهنگی آرزو ها با حوادث روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه دل و جرات شكست هاي بزرگ را دارند به توفيق هاي بزرگ دست مي يابند.((رابرت كندي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پیش آید و میبایست که بجنگم برای ساختن دنیایی بهتر و درست ساختن آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور كه نور زياد مانع ديدن مي شود، فراواني نعمت مانع لذت و كاميابي است.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.((اشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است.((اشو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي كه از او به تو سودي نمي رسد، از دشمني او نيز تو را زياني نخواهد رسيد.(( كيقباد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وظيفه نيست، بلكه نتيجه انجام وظيفه است.((ارنست ناروت))