بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوست كه ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيكوتر آن است كه دوستت بدارند.((اورپيدوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هماهنگی آرزو ها با حوادث روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه دل و جرات شكست هاي بزرگ را دارند به توفيق هاي بزرگ دست مي يابند.((رابرت كندي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پیش آید و میبایست که بجنگم برای ساختن دنیایی بهتر و درست ساختن آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور كه نور زياد مانع ديدن مي شود، فراواني نعمت مانع لذت و كاميابي است.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.((اشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است.((اشو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي كه از او به تو سودي نمي رسد، از دشمني او نيز تو را زياني نخواهد رسيد.(( كيقباد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وظيفه نيست، بلكه نتيجه انجام وظيفه است.((ارنست ناروت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانم فرمول موفقيت را براي شما بيان كنم؛ اما اگر فرمول شكست را مي خواهيد آن است كه بكوشيد همه را راضي نگه داريد.((اسوپ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي آنچه انجام مي دهيد، به قدري بلند است كه آنچه مي گوييد، شنيده نمي شود.((رالف والدو امرسون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از پيش نمي برد.((جري وست))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای کسی فراموشت نکنه ازش پول قرض بگیر!!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوست كه ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيكوتر آن است كه دوستت بدارند.((اورپيدوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هماهنگی آرزو ها با حوادث روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه دل و جرات شكست هاي بزرگ را دارند به توفيق هاي بزرگ دست مي يابند.((رابرت كندي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پیش آید و میبایست که بجنگم برای ساختن دنیایی بهتر و درست ساختن آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان طور كه نور زياد مانع ديدن مي شود، فراواني نعمت مانع لذت و كاميابي است.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.((اشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است.((اشو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي كه از او به تو سودي نمي رسد، از دشمني او نيز تو را زياني نخواهد رسيد.(( كيقباد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وظيفه نيست، بلكه نتيجه انجام وظيفه است.((ارنست ناروت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانم فرمول موفقيت را براي شما بيان كنم؛ اما اگر فرمول شكست را مي خواهيد آن است كه بكوشيد همه را راضي نگه داريد.((اسوپ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي آنچه انجام مي دهيد، به قدري بلند است كه آنچه مي گوييد، شنيده نمي شود.((رالف والدو امرسون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از پيش نمي برد.((جري وست))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای کسی فراموشت نکنه ازش پول قرض بگیر!!!...