بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک می خندد ،به اینکه چرا هرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم ومن میگریم به اینکه حتی اوهم محبت مرا ازروی سادگی ام میپندارد *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني نمي تواند از قلمرو شخصيت خود جلوتر برود.((جان مورلي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا... و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش حرفهایت هر چند تکراری باشد یکی هست که به انها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتارو عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبارآدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که درنبودشان احساس میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــازه فهميـــدم چـــرا پشـــت ســر مـــرده ها آب نمي ريزنــــد، چــون ايــن دنيـــا ارزش برگشتـــــن ندارد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چوب اعتمـــــادهایی را می خوریم که به احساســــمان کرده ایم کاش به عقـــــــل هم فرصتی می دادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به روشي مي تواند با اشخاص رابطه برقرار كند و من با هر كس به شكل خاص خودش رابطه برقرار مي كنم.((كوينسي جونز))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک می خندد ،به اینکه چرا هرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم ومن میگریم به اینکه حتی اوهم محبت مرا ازروی سادگی ام میپندارد *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني نمي تواند از قلمرو شخصيت خود جلوتر برود.((جان مورلي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا... و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش حرفهایت هر چند تکراری باشد یکی هست که به انها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتارو عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبارآدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که درنبودشان احساس میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــازه فهميـــدم چـــرا پشـــت ســر مـــرده ها آب نمي ريزنــــد، چــون ايــن دنيـــا ارزش برگشتـــــن ندارد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چوب اعتمـــــادهایی را می خوریم که به احساســــمان کرده ایم کاش به عقـــــــل هم فرصتی می دادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به روشي مي تواند با اشخاص رابطه برقرار كند و من با هر كس به شكل خاص خودش رابطه برقرار مي كنم.((كوينسي جونز))