بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعي تو؛
تو را آن گونه كه هستي؛ دوست دارند!
دشمنان واقعي تو؛
تو را آن گونه كه هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندیشه شایسته ای به چهره انسان زیبایی می بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرنوشت غمگين مباش ! چه بسا سگ هايي بر روي اجساد شير هاي جنگل سبز رقصيدند ؛ شادي كردند و خود را بزرگ پنداشتند ... ولي نمي دانستند شير ؛ شير مي ماند و سگ ؛ سگ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند : شاد بنویس ... نوشته هایت درد دارند! و من یاد ِ مردی می افتم ، که با کمانچه اش ، گوشه ی خیابان شاد میزد... اما با چشمهای ِ خیس ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلي هستيم كه پشت نيسان وخاور خونديم عاقبت فرار از مدرسه اما پشت هيچ بي ام و دبيلويي ننوشته بودعاقبت چي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دعا کردن از خداوند باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک می خندد ،به اینکه چرا هرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم ومن میگریم به اینکه حتی اوهم محبت مرا ازروی سادگی ام میپندارد *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني نمي تواند از قلمرو شخصيت خود جلوتر برود.((جان مورلي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا... و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش حرفهایت هر چند تکراری باشد یکی هست که به انها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتارو عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعي تو؛
تو را آن گونه كه هستي؛ دوست دارند!
دشمنان واقعي تو؛
تو را آن گونه كه هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندیشه شایسته ای به چهره انسان زیبایی می بخشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرنوشت غمگين مباش ! چه بسا سگ هايي بر روي اجساد شير هاي جنگل سبز رقصيدند ؛ شادي كردند و خود را بزرگ پنداشتند ... ولي نمي دانستند شير ؛ شير مي ماند و سگ ؛ سگ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند : شاد بنویس ... نوشته هایت درد دارند! و من یاد ِ مردی می افتم ، که با کمانچه اش ، گوشه ی خیابان شاد میزد... اما با چشمهای ِ خیس ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلي هستيم كه پشت نيسان وخاور خونديم عاقبت فرار از مدرسه اما پشت هيچ بي ام و دبيلويي ننوشته بودعاقبت چي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دعا کردن از خداوند باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک می خندد ،به اینکه چرا هرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم ومن میگریم به اینکه حتی اوهم محبت مرا ازروی سادگی ام میپندارد *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني نمي تواند از قلمرو شخصيت خود جلوتر برود.((جان مورلي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا... و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش حرفهایت هر چند تکراری باشد یکی هست که به انها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتارو عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما . . .