بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم ميتوان باشكوه؛باصلابت و زيبا بود؛اين را ابشار ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار در دنیا … ترمیم اعتمادیه که از دست رفته ! اعتماد به عشقت ، اعتماد به نفست ، اعتماد به آینده ات ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند."الیزابت بیسکو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز ز بند عالم آزاد نيم يك دمزن از وجود خود شاد نيم شاگردي روزگار كردم بسيار در كار جهان هنوز استاد نيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بلندترین برج دنیا برج زهرمار است که گاهی انسانها برای دیگران میسازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانمان در کودکى وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است كه روي پاهايتان بميريد تا اينكه با زانو زدن زندگي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دست تقدير بهت يه ليموي ترش داد، سعي كن باهاش شربت ليمو درست كني !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى با ارزشه چون خالی از انسانهاى بى ارزشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانع به يك استخوان چو كركس بودن به ز آنكه طفيل خوان ناكس بودن با نان جوين خويش حقا كه به است كالوده و پالوده هر كس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان، پرسه مي‌زند و خردمند، سفر مي‌كند.توماس فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم انداز راستين، چشم اندازيست كه خود مي آفرينيم.پسوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي 2نفر باش : يكي براي خودت ،يكي براي ديگران، براي خودت زندگي كن ،براي ديگري زندگي باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكى هنر نيست به اميد تلافى، احسان به كسى كن كه به كار تو نياييد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم ميتوان باشكوه؛باصلابت و زيبا بود؛اين را ابشار ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار در دنیا … ترمیم اعتمادیه که از دست رفته ! اعتماد به عشقت ، اعتماد به نفست ، اعتماد به آینده ات ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند."الیزابت بیسکو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز ز بند عالم آزاد نيم يك دمزن از وجود خود شاد نيم شاگردي روزگار كردم بسيار در كار جهان هنوز استاد نيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بلندترین برج دنیا برج زهرمار است که گاهی انسانها برای دیگران میسازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانمان در کودکى وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است كه روي پاهايتان بميريد تا اينكه با زانو زدن زندگي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دست تقدير بهت يه ليموي ترش داد، سعي كن باهاش شربت ليمو درست كني !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى با ارزشه چون خالی از انسانهاى بى ارزشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانع به يك استخوان چو كركس بودن به ز آنكه طفيل خوان ناكس بودن با نان جوين خويش حقا كه به است كالوده و پالوده هر كس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان، پرسه مي‌زند و خردمند، سفر مي‌كند.توماس فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم انداز راستين، چشم اندازيست كه خود مي آفرينيم.پسوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي 2نفر باش : يكي براي خودت ،يكي براي ديگران، براي خودت زندگي كن ،براي ديگري زندگي باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكى هنر نيست به اميد تلافى، احسان به كسى كن كه به كار تو نياييد