بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشــق «کبر ندارد, غرور ندارد».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هر قیمتی تمام شود, می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش"عصبانی نشو"ساده زندگی کن"کم توقع باش"همیشه لبخند بزن"زیاد ببخش"یک دوست خوب داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . . . (رنه کوتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنه ای که خالی از یاد خدا باشد ، مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد (روسو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . . . (لاواتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .(شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشكل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . . (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است."مارکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري ازما درتلاش براي زندگي بهتر،زندگي راازيادميبريم.مارگارت فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با 1 قطره ليواني لبريز ميشود گاهي با 1 كلام قلبي اسوده و ارام ميشود گاهي با يك كلمه انساني نابود ميشود گاهي با 1 بي مهري دلي مي شكند مراقب اين 1 ها باشيم درحالي كه ناچيزند خيلي چيزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دست اتفاق را میگرفتم که نیفتد اما حالا فهمیدم که اتفاق هم بیفتدباز زندگی خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در ناملايمات زندگي است كه فضايل انسان رشد ميكند و به اوج ميرسد.وگرنه در غياب باد، انبوه پنبه چون كوه استواراست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشــق «کبر ندارد, غرور ندارد».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هر قیمتی تمام شود, می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش"عصبانی نشو"ساده زندگی کن"کم توقع باش"همیشه لبخند بزن"زیاد ببخش"یک دوست خوب داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . . . (رنه کوتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنه ای که خالی از یاد خدا باشد ، مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد (روسو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . . . (لاواتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .(شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشكل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . . (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است."مارکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري ازما درتلاش براي زندگي بهتر،زندگي راازيادميبريم.مارگارت فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با 1 قطره ليواني لبريز ميشود گاهي با 1 كلام قلبي اسوده و ارام ميشود گاهي با يك كلمه انساني نابود ميشود گاهي با 1 بي مهري دلي مي شكند مراقب اين 1 ها باشيم درحالي كه ناچيزند خيلي چيزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دست اتفاق را میگرفتم که نیفتد اما حالا فهمیدم که اتفاق هم بیفتدباز زندگی خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در ناملايمات زندگي است كه فضايل انسان رشد ميكند و به اوج ميرسد.وگرنه در غياب باد، انبوه پنبه چون كوه استواراست!