بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .(شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشكل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . . (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است."مارکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري ازما درتلاش براي زندگي بهتر،زندگي راازيادميبريم.مارگارت فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با 1 قطره ليواني لبريز ميشود گاهي با 1 كلام قلبي اسوده و ارام ميشود گاهي با يك كلمه انساني نابود ميشود گاهي با 1 بي مهري دلي مي شكند مراقب اين 1 ها باشيم درحالي كه ناچيزند خيلي چيزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دست اتفاق را میگرفتم که نیفتد اما حالا فهمیدم که اتفاق هم بیفتدباز زندگی خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در ناملايمات زندگي است كه فضايل انسان رشد ميكند و به اوج ميرسد.وگرنه در غياب باد، انبوه پنبه چون كوه استواراست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم ميتوان باشكوه؛باصلابت و زيبا بود؛اين را ابشار ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار در دنیا … ترمیم اعتمادیه که از دست رفته ! اعتماد به عشقت ، اعتماد به نفست ، اعتماد به آینده ات ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند."الیزابت بیسکو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز ز بند عالم آزاد نيم يك دمزن از وجود خود شاد نيم شاگردي روزگار كردم بسيار در كار جهان هنوز استاد نيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بلندترین برج دنیا برج زهرمار است که گاهی انسانها برای دیگران میسازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانمان در کودکى وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .(شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشكل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . . (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است."مارکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري ازما درتلاش براي زندگي بهتر،زندگي راازيادميبريم.مارگارت فولر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با 1 قطره ليواني لبريز ميشود گاهي با 1 كلام قلبي اسوده و ارام ميشود گاهي با يك كلمه انساني نابود ميشود گاهي با 1 بي مهري دلي مي شكند مراقب اين 1 ها باشيم درحالي كه ناچيزند خيلي چيزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دست اتفاق را میگرفتم که نیفتد اما حالا فهمیدم که اتفاق هم بیفتدباز زندگی خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در ناملايمات زندگي است كه فضايل انسان رشد ميكند و به اوج ميرسد.وگرنه در غياب باد، انبوه پنبه چون كوه استواراست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم ميتوان باشكوه؛باصلابت و زيبا بود؛اين را ابشار ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار در دنیا … ترمیم اعتمادیه که از دست رفته ! اعتماد به عشقت ، اعتماد به نفست ، اعتماد به آینده ات ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند."الیزابت بیسکو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز ز بند عالم آزاد نيم يك دمزن از وجود خود شاد نيم شاگردي روزگار كردم بسيار در كار جهان هنوز استاد نيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بلندترین برج دنیا برج زهرمار است که گاهی انسانها برای دیگران میسازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندانمان در کودکى وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!